Slovenská pošta, ktorej riaditeľstvo sídli práve v Banskej Bystrici, ohlásila pred niekoľkými týždňami hromadné prepúšťanie zamestnancov. Hlavným dôvodom je modernizácia a optimalizácia služieb. Hromadné prepúšťanie zamestnancov na celom Slovensku sa dotkne aj desiatok zamestnancov v okrese Banská Bystrica.

Trh doručovania zásielok sa za ostatné roky výrazne zmenil. Podľa informácií Slovenskej pošty, klesol dopyt po jej listových službách za posledných päť rokov o 21%, naopak počet balíkových zásielok vzrástol o 100%. Aj to je jeden z dôvodov, pre ktoré pošta pristupuje ku komplexnému reformnému plánu štátnej akciovej spoločnosti.

“Komplexný transformačný plán pošty zahŕňa digitalizáciu služieb, modernizáciu infraštruktúry logistickej siete, zvýšenie kapacity v balíkovom segmente ako aj zefektívnenie doručovania zásielok,“ vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

Ku februáru 2021 zamestnáva Slovenská pošta na celom Slovensku takmer 13-tisíc zamestnancov. „V prvej fáze sa rušenie pracovných miest alebo zmena dohodnutých pracovných podmienok dotkne približne 1 500 zamestnancov pošty, pričom zrušených bude 756 nadbytočných pracovných miest,“ priblížila Dorčáková o prvej fáze prepúšťania.

Hovorkyňa Slovenskej pošty taktiež naznačila, že prepúšťanie sa dotkne aj okresu Banská Bystrica: „Zmena organizačnej štruktúry a redukcia nadbytočných pracovných miest sa dotkne v okrese Banská Bystrica 69 zamestnancov.“

Celkový počet prepustených zamestnancov bude známy až na začiatku júna, nakoľko samotný odchod zamestnancov bude podmienený viacerými faktormi: „S dotknutými zamestnancami by mali v najbližšom období prebiehať individuálne rozhovory, na ktorých im bude ponúkaná zmena pracovnej doby, pracovného úväzku, pracovného zaradenia alebo iné pracovné miesto. Keďže sa majú pracovníci rozhodnúť, či chcú prijať nové podmienky, nemožno v súčasnosti presne povedať, koľkí prijmú ponuku a koľkí sa rozhodnú ju odmietnuť,“ doplnila hovorkyňa.

O rušení konkrétnych pobočiek zatiaľ pošta nehovorí

Pošta počíta nie len s prirodzeným úbytkom zamestnancov  pri odchode do dôchodku či pri skončení zmlúv na dobu určitú, ale aj s úbytkom pracovníkov zo zrušených pôšt. „Ďalší postup bude závisieť od vývoja tak externého, ako aj interného prostredia s dôrazom na kontinuálne analyzovanie efektivity a produktivity činností,“ uviedla Dorčáková.

Napriek tomu zatiaľ pošta plány na možné rušenie časti pobočkovej siete nekonkretizuje.

Podľa Dorčákovej ešte stále nie je zrejmé, ktorých pobočiek by sa mohla racionalizácia dotknúť, nakoľko prevádzkovanie pobočky pošty podlieha schváleniu regulátorom, ktorým je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Prípadný proces rozhodovania o osude niektorých pobočiek tak bude zložitým procesom. „V tejto chvíli by bolo predčasné hovoriť o skončení prevádzok pošty,“ objasnila hovorkyňa Slovenskej pošty.

Podľa hovorkyne bude optimalizácia dlhodobým trendom Slovenskej pošty po najbližšie roky: „V najbližších mesiacoch a rokoch sa pošta bude zameriavať na rozvoj digitalizácie a presun činností do „on-line“ priestoru, elektronizácia poštových nástrojov, zavedenie samoobslužných zariadení a rozvoj siete BalíkoBOXov a ich ekvivalentov.“

Prioritou pošty preto už nebude listová komunikácia, ale balíkové služby, ktoré sa aj počas pandémie ukázali ako nesmierne potrebné. To predpokladá zriadenie nového logistického centra a postupnú obnovu vozového parku.