V máji sa v Bábkovom divadle na Rázcestí začal skúšobný proces pripravovaného titulu pre mladých ľudí a dospelých s názvom Dcéry nebohého plukovníka. Toto predstavenie je súčasťou projektu Do stratena, v rámci ktorého hľadá Bábkové divadlo na Rázcestí v spolupráci s Fakultou dramatických umení Akadémie umení výnimočné zabudnuté autorky, ktorých dielo dnes môže zarezonovať viac, než by sa na prvý pohľad zdalo.

Dcéry nebohého plukovníka sú tragikomickou až čierno-humornou poviedkou o dvoch sestrách, ktoré po smrti otca nevedia, čo robiť so svojou slobodou. Autorkou tohto diela je mimoriadne nadaná anglická spisovateľka Katherine Mansfield (1888-1923).

Katherine Mansfield

Spisovateľka pôvodom z Nového Zélandu, napísala väčšinu diel v Anglicku a ovplyvnila európsky a anglický modernizmus. Stála pri zrode modernistickej poviedky a výrazne ovplyvnila ďalšie generácie tohto žánru. Svojou tvorbou prispela k rovnoprávnemu vnímaniu poviedky ako dôležitého literárneho žánru. O jej tvorbe a živote vyšlo dielo Medzi dvomi svetmi literárnej vedkyne Janky Kaščákovej, ktorá sa zaoberá anglickou literatúrou, a ako jediná na Slovensku sa venuje tvorbe a dielu Katherine Mansfield. Samotný názov autobiografie odkazuje na rozdvojený, často až roztrojený život autorky, ktorá musela prekonávať mnohé spoločenské normatívy a limity súvisiace s viktoriánskymi predstavami o dcére, o žene a o manželke.

Autorkina túžba po slobodnom živote väčšinou narážala na predpísaný údel ženy vo viktoriánskej koloniálnej spoločnosti. V centre jej tvorby sú ženy rôzneho veku, deti a muži, ktoré a ktorí sa musia vyrovnávať s rôznymi spoločenskými normami, predsudkami a obmedzeniami. Katherine Mansfield poskytla dôstojné miesto tým, ktorí dovtedy ostávali na okraji záujmu anglickej literatúry – osamelým ženám, „starým dievkam“, ženám bez peňazí, a tým, pre ktorých spoločnosť založená na rodine nemala miesto a použitie. Jej kritický pohľad na vtedajšiu spoločnosť sa stáva nadčasovým.

Literárny divadelný večer

V posledný májový deň sa konal Literárny divadelný večer venovaný projektu Do stratena a autorke Katherine Mansfield. Projekt uviedla riaditeľka a dramaturgička Bábkového divadla na Rázcestí Iveta Škripková a osobnosť stratenej autorky zaujímavo predstavila literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička Janka Kaščáková.

Titul je tragikomickým príspevkom na tému osamelosti a psychologickej manipulácie žien v rodine s nadčasovým odkazom pre súčasnosť, kedy osamelosťou a nepochopením trpí väčšina populácie. Je napísaný s láskavým humorom, plný pochopenia pre rôznu existenciu života žien a dáva šancu pre využitie rôznych divadelných výrazových prostriedkov. Je návratom k stvárneniu ženskej skúsenosti pohľadom rodovo citlivého divadla. Ponúka priestor pre ženskú kreativitu, kolegialitu a umožňuje generačné stretnutie žien a z toho vyplývajúce konzekvencie k téme.

Dramatizácia poviedky stratenej autorky s názvom Dcéry nebohého plukovníka odpremiéruje Bábkové divadlo na Rázcestí v stredu 19. júna o 19.00 h. Bližšie informácie o predstavení nájdete na webe divadla.