Obrovský výpadok kapitálových príjmov musí v tomto období riešiť samospráva mesta Banská Bystrica. Ešte v júni schválilo Mestské zastupiteľstvo odpredaj areálu bývalej práčovne a čistiarne v Majeri. Víťaz obchodnej súťaže však nakoniec ku kúpe nepristúpil aj napriek tomu, že zábezpeka vo výške približne 50 tisíc eur prepadla mestu.

V júni vyvolala verejná súťaž na odpredaj areálu v Majeri veľkú diskusiu na pôde Mestského zastupiteľstva. Súťaž bola vyhlásená na podnet záujemcu – špedičnej spoločnosti, ktorá sa však napokon do súťaže neprihlásila. Vedenie mesta mu vtedy chcelo vyjsť v ústrety a schváliť podmienky druhého kola súťaže s nižšou požadovanou cenou ešte pred ukončením prvého kola, čím by však logicky prvé kolo zmarilo. Proti tomu boli poslanci MsZ, ktorí druhé kolo neodsúhlasili, čo sa stretlo s výčitkou primátora. Poslanci najväčšieho poslaneckého klubu SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS obhajovali svoj krok tým, že mestu zachránili peniaze, čo sa potvrdilo, keď sa našiel uchádzač, ktorý súhlasil s navrhnutou sumou. Banskobystrická spoločnosť NATURA ENERGY, a.s. mestom požadovanú sumu 963 tisíc eur ešte navýšila a ponúkla za areál 970 tisíc eur. Jej zámerom malo byť vybudovanie bioplynovej stanice na výrobu plynu a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Touto energiou chcel investor zásobovať budovaný priemyselný park v Šalkovej. Realita je však iná.

„Záujemca zmluvu nepodpísal. Zábezpeka vo výške zhruba 50 tisíc eur prepadla mestu, ale výsledný efekt je negatívny. Predstavuje totiž výpadok v kapitálových príjmoch mesta v sume 950 tisíc eur,“ uviedol pre BBonline.sk ekonomický námestník mesta Branislav Slaný. NATURA ENERGY pri tom ešte koncom leta požiadala aj o vrátenie zábezpeky, s čím však samospráva nesúhlasila. Areál v Majeri tak zostáva v majetku mesta.