policajná kontrola 1 (7)S cieľom pozitívne ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pokračuje polícia aj v našom kraji v mimoriadnych osobitných kontrolách na cestách. Vianočné obdobie nebude výnimkou.

Policajti budú v okrese Banská Bystrica vykonávať takúto kontrolu deň pred začiatkom Vianoc, 23. decembra. Kontrolovať budú dodržiavanie povinností vodičov, avšak zároveň s využitím inštitútu objektívnej zodpovednosti, a teda radarových záznamov. Vodiči tak nemusia byť zastavení priamo na ceste pri porušení zákona o cestnej premávke, ale polícia rozhodnutie o uložení sankcie za spáchaný správny delikt pošle držiteľovi vozidla poštou.

V rovnaký deň, 23. decembra, bude polícia vykonávať podobné kontroly aj v okresoch Žiar nad Hronom, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš. Po sviatkoch, 27. decembra, búdu týmto spôsobom kontrolovať vodičov v okresoch Zvolen, Brezno a Revúca.