Park pred banskobystrickým mestským úradom či budovou polikliniky zrevitalizovala samospráva ešte v roku 2016. Ďalšiu etapu v podobe obnovy niekdajšej fontány oddialil aj nezáujem stavebných firiem o zákazku.

Parčík pred banskobystrickým Mestským úradom sa podarilo revitalizovať ešte v roku 2016. Mesto vtedy investovalo 44-tisíc eur do obnovy chodníkov, úpravy zelene, doplnenia mobiliáru a zavlažovacieho systému.

V prvej fáze bolo potrebné vybrať vhodnú technológiu. Následne sa spracovala projektová dokumentácia. Proces výstavby fontány sa predĺžil aj kvôli verejnému obstarávaniu a výberu zhotoviteľa, ktorý by zabezpečil stavebno-technické riešenie celého priestoru. Firmy totiž najskôr neprejavili záujem o mestskú zákazku. V týchto dňoch je už ale jej realizácia v plnom prúde.

Banskobystričania či návštevníci mesta radi využívajú park počas čakania na vyšetrenie v blízkej poliklinike alebo pri vybavovaní úradných záležitostí na mestskom úrade. Fontána bude v letných mesiacoch plniť aj osviežovaciu funkciu.

„Nemysleli sme si, že postaviť fontánu bude také komplikované. Okrem búracích a výkopových prác sa osadí nová technológia a zrealizujú sa všetky potrebné tlakové skúšky. Vysúťažená cena stavebno-technických prác je vo výške približne 240-tisíc eur s DPH,“ dopĺňa prednosta MsÚ Martin Adamec.

Podľa projektanta vychádza architektonický návrh z tvaru niekdajšej fontány. Navrhnuté štyri okruhy tvorí 37 trysiek osvetlených LED svietidlami, ktoré budú schopné meniť svoju výšku.