V medailóne osobností si 26. mája pripomíname úmrtie Mikuláša Kováča, ktorý bol básnikom, prozaikom i rozhlasovým dramatikom a umrel v tento deň v roku 1992.

Mikuláš Kováč sa narodil 18. mája 1934 v Hronovciach. Základnú školu začal navštevovať v Pohronskom Ruskove, ukončil ju  v Banskej Bystrici, kam sa roku 1942 rodina presťahovala. Základné vzdelanie si doplnil štúdiom na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici a na Gymnáziu v Leviciach. Stredoškolské štúdium absolvoval na Vyššej priemyselnej škole strojníckej v Banskej Bystrici a vo Zvolene. Štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave odbor slovenský jazyk a literatúra – dejepis pre chorobu nedokončil. Pracoval ako konštruktér v drevársko-nábytkárskom podniku Bučina vo Zvolene, školský referent ČSAD v Banskej Bystrici, metodik Domu osvety v Banskej Bystrici, dramaturg Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici, redaktor a režisér Československého rozhlasu štúdio Banská Bystrica, redaktor denníka Smer  a metodik Okresného osvetového strediska v Banskej Bystrici. Od roku 1980 bol na invalidnom dôchodku.

Autor rozhlasových hier, dramatik a dramaturg, predstaviteľ modernej slovenskej poézie. Jeho zbierky prinášajú spomienky na detstvo, baladicky ladené protivojnové motívy, obrázky z rodného kraja, dediny a mesta Banská Bystrica. Jeho výbery poézie boli preložené do bulharčiny, češtiny, maďarčiny, poľštiny a ruštiny.

Banská Bystrica neustále nesie stopy jeho pôsobenia. S jeho menom sa v Banskej Bystrici  spája Verejná  knižnica Mikuláša Kováča, Gymnázium Mikuláša Kováča a v novej výstavbe mesta pribudla Ulica Mikuláša Kováča. Duchovný odkaz básnika nesie od roku 1997 aj umelecký festival Literárna Banská Bystrica s podtitulom Venované pamiatke Mikuláša Kováča. V roku 2005 k tomu pribudla literárna a interpretačná súťaž žiakov základných a stredných škôl Kováčová Bystrica. Významným ohnivkom v reťazci udržiavania pamiatky básnika je aj špecializovaná inštitúcia – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, ktoré je od roku 2001 súčasťou Štátnej vedeckej knižnice /LHM ŠVK/.

Literatúra: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia / Augustín Maťovčík. Martin : LIC a SNK, 2008. S.247.

VKMK

Medailón regionálnych osobností pripravujeme v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu osobností, ktorý nájdete tu…