Medailón osobností pripomína v dnešný deň ďalšiu zaujímavú osobnosť nášho regiónu. Desiateho júla 1892 sa v Banskej Bystrici narodil hudobný skladateľ Ján Móry.

V roku 1902-1910 absolvoval katolícke gymnázium v Banskej Bystrici. V rokoch 1910-1912 študoval na Vysokej škole obchodnej v Budapešti, potom bol na obchodnej praxi v Hamburgu, Berlíne a v ďalších miestach Európy a v zámorí.

V hre na klavíri sa vzdelával 8 rokov u profesora Jakuba Scheinbergera v Banskej Bystrici, kompozíciu študoval u profesora Sándora Dobóa v Budapešti a 1921-1925 u Hermana Büchela v Berlíne. Do roku 1921 viedol rodinný obchod v Banskej Bystrici, ktorý predal súrodencom Klimovcom (potraviny Klimo na Námestí SNP č. 9). Najdlhšie pôsobil ako majiteľ hotelového areálu Móry na Novom Štrbskom Plese. V rokoch 1945-1960 učiteľ, potom riaditeľ Hudobnej školy v Spišskej Novej Vsi, napokon žil v Bratislave, kde aj 5. mája 1978 zomrel.

Podnety pre hudobnú teóriu a prax získal od Viliama Figuša-Bystrého, s ktorým sa stýkal v Banskej Bystrici a vo Vysokých Tatrách. Známou osobnosťou hudobného života ako tvorca zábavnej hudby na Slovensku sa stal v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Piesne, operety, spevohry sa hrali okrem Slovenska aj v Čechách a v Nemecku. Skladby sa nahrávali na gramofónové platne. Väčšina jeho operiet má charakter salónnych, konverzačných hier, kde sa uplatnili typické móryovské piesne a duetá, tance a ouvertúry. Je autorom dvanástich hudobno-javiskových diel, vyše dvesto piesní, komorných, orchestrálnych, sakrálnych a inštruktívnych skladieb. V Banskej Bystrici založil športový klub BAC so silným futbalovým mužstvom. Jeho pozostalosť je uložená v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici.

Najznámejšie diela: suita Pod Kriváňom, symfonická báseň Pod Tatrami, Slovenské pastierske tance, Spišské tance, opery Zlatovláska, Biely holub (1925), hudobné veselohry a operety Zimný románek (1928), La Valliére (1932), Slečna vdova (1936), Námorný kadet (SND 1943), piesne a texty básnikov O.Wilda, R.M.Rilkeho, R.Thákura, úpravy ľudových piesní a iné. Celkove zložil vyše 200 opusov.

Literatúra: Biografický slovník, zv. IV. Martin : Matica slovenská, 1990, s.223 – 224.

VKMK

Medailón regionálnych osobností pripravujeme v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu osobností, ktorý nájdete tu…