Každý občan Banskobystrického kraja prispeje na fungovanie samosprávneho celku sumou 228,34 eur. Spomedzi všetkých VÚC je to druhá najvyššia cena za spravovanie župy. 

blocek_banskabystricaSumu vyúčtovala nezisková organizácia INESS v rámci projektu Cena štátu. V podobe pokladničného bločku tak dostal každý obyvateľ prehľad o tom, koľko ho stoja jednotlivé položky vo výdavkoch samosprávy. Najviac ide na školstvo, investície, autobusovú dopravu a opravu resp. výstavbu ciest.

Na predsedu BBSK sa každý skladá po 9 centov ročne, na poslancov zastupiteľstva 0,77 eura ročne.

Dlh župy by mal v roku 2013 dosiahnuť 63,61 eur na občana. Je to štvrtý najväčší dlh na občana spomedzi všetkých krajov.

Voľby predsedu a zastupiteľstva BBSK prebiehajú dnes (v sobotu 9. novembra) od 7:00. Volebné miestnosti zatvoria o 22:00. Za predsedu kandiduje 11 kandidátov a do zastupiteľstva 62 kandidátov.

Každý volič dostane k dispozícii dva hlasovacie lístky. Volič na hlasovacom lístku pre voľby predsedu zakrúžkovaním poradového čísla označí jedného kandidáta, pre ktorého hlasuje. Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísiel označí volič kandidátov, pre ktorých hlasuje. Volič môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený, a teda v prípade Banskej Bystrice a volebného volebného obvodu číslo 1 je to najviac osem. V prípade označenia väčšieho počtu kandidátov, je tento hlasovací lístok neplatný.