Quantcast

Alfou a omegou tejto témy je začať myslieť zodpovedne už dnes, pretože rozhodnutie, ktoré urobíme teraz, ovplyvní, ako sa budeme mať na dôchodku.

dochodkovaKaždý z nás má vo svojom okolí nejakého dôchodcu, či už je to náš blízky príbuzný, alebo len sused od vedľa. Aj keď ide o rozdielnych ľudí, často majú jednu vec spoločnú, a to, že majú „hlboko do vrecka“.

Práve situácia dnešných dôchodcov by mala byť pre nás hnacím motorom, aby sme pre svoje budúce „dôchodcovské ja“ urobili maximum.

Čo treba pre to urobiť?

  1. VSTÚPTE

Prvý a zásadný krok je vstúpiť do II. dôchodkového piliera, a teda v budúcnosti poberať dôchodok z 2 nezávislých zdrojov

Poberanie dôchodku z 2 nezávislých zdrojov fungujúcich na odlišných princípoch je ideálnym spôsobom, ako rozložíte riziko. Prvý a druhý pilier si navzájom nekonkurujú, práve naopak, ideálne sa dopĺňajú.

Výška príjmu z prvého piliera závisí od výšky príjmov aktívneho obyvateľstva. Netreba však zabúdať na alarmujúci demografický vývoj.

Výška príjmu z druhého piliera závisí od nasporenej sumy a jej zhodnotenia. Takže koľko si nasporíte, toľko sa vám bude zhodnocovať. Okrem toto, že sporenie do II. piliera priamo nepociťujete, keďže ide o povinné zákonné odvody, sporenie patrí medzi vhodné spôsoby zhodnotenia vašich peňazí, pretože výnosy z investovania nepodliehajú dani z príjmov.

  1. ZHODNOCUJTE

Vyberte si správny fond pre maximálne zhodnotenie vašich peňazí

Ak ste sa rozhodli pre II. pilier, ďalším krokom je výber správneho dôchodkového fondu, resp. fondov. Ich výber by ste mali robiť uvážene a s rozumom. Keďže ide o dlhodobú záležitosť, nebuďte prehnane konzervatívni. Práve dlhé investičné horizonty umožňujú investovať odvážnejšie. Paradoxne, konzervatívne riešenie je pri dlhom investičnom horizonte rizikovejšie, ako investícia s vyššou mierou rizika. Ak si neviete rady, dajte si poradiť od odborníkov z dôchodkových spoločností.

  1. MAXIMALIZUJTE

Snažte sa zvýšiť svoje zdroje z II. piliera na maximum

Využitím dobrovoľných príspevkov máte nielen jedinečnú možnosť zvýšiť si svoj budúci dôchodok, ale navyše vám štát uzná 2 % zo základu dane ako daňovú úľavu. Ide o daňovo uznateľný náklad.

Pri svojich rozhodnutiach myslite na to, že maximálny výsledok môžeme dosiahnuť iba pri maximálnom úsilí.