Prírodovedci milujúci prácu s deťmi a objavovanie krásy prírody spolu s nimi organizujú aj tento rok letné denné tábory. S ekocentrom Malá líška si deti užijú výlety do krásneho okolia Banskej Bystrice, ale aj zaujímavé hry, a tiež kopec objavov a tvorenia.

Letné tábory v ekocentre Malá líška budujú v deťoch pozitívny vzťah k prírode, podporujú spoluprácu, vzájomný rešpekt, tvorivosť aj vynaliezavosť. Počas prázdninových dní majú deti každoročne množstvo nezabudnuteľných zážitkov a nájdu si kamarátstva, ktoré pretrvajú dlhšie ako jeden týždeň.

Denný letný tábor Za divočinou mesta 2024

Tábor je určený pre deti vo veku od 6 do 11 rokov, ktoré radi trávia čas v prírode. Počas denných letných táborov Za divočinou mesta 2024 v termínoch od 1. do 4. júla alebo od 15. do 19. júla deti zistia, že aj v meste existuje skutočná divočina a súčasťou divočiny mesta sú aj deti. Rovnako ako mesto nemôže byť bez detí, nemôže byť bez rastlín a zvierat.

Prostredníctvom hier a pozorovaní budú deti spoznávať rastlinstvo a živočíšstvo rôznych častí mesta, akými sú jazero, lúka či park. Deti sa veľa dozvedia a zároveň sa zabavia. Priložia aj ruku k dielu a biodiverzitu mesta podporia výrobou hmyzích domčekov a ďalších zaujímavých prvkov.

Príchod detí je každý deň od 7.45 do 8.00 h podľa rozpisu denných aktivít zväčša do ekocentra Malá líška. Obedy sú zabezpečené v reštauračných zariadeniach. Ukončenie denného programu v tábore a odovzdanie detí rodičom je podľa dohody približne do 16.00 h. Súčasťou prvého turnusu je „prespávačka“ z 3. na 4. júla vo vnútorných priestoroch ekocentra.

Denný letný tábor Drobci v ekocentre 2024

Letný denný tábor pre deti vo veku od 4 do 9 rokov, ktoré radi trávia čas v prírode, si užijú program plný spoznávania a objavovania prírody, nových kamarátov, ale aj samých seba. Pri hre si deti potrénujú zručnosť, zabavia sa a zažijú nové dobrodružstvá. Veľa času strávia v blízkom okolí ekocentra, v krásnom parku s ihriskom pod stromami.

Príchod detí je každý deň od 7.45 do 8.00 h do ekocentra Malá líška. Po rannej rozcvičke bude na programe denná téma. Po desiate je naplánovaný pobyt von a po obede, ktorý je zabezpečený externou firmou, si deti odpočinú alebo pospia pri čítaní príbehov. Po olovrante deti strávia čas opäť von. Ukončenie denného programu a odovzdanie detí rodičom bude podľa dohody v ekocentre približne do 16.00 h.

V cene denných táborov sú zahrnutí inštruktori, materiál a pracovné pomôcky, pitný režim, stravovanie, doprava na výlety, odmeny a darčeky. Bližšie informácie o denných táboroch získate na týchto mailových adresách: janka@malaliska.sk alebo ekocentrum@malaliska.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 949 667 112.

Pozvánka na oslavu 4. narodenín ekocentra Malá líška

Kedy: 15. júna

Čas: od 10.00 do 15.00 h

Kde: Sásovská dolina

Občerstvenie: podľa vlastnej chuti