Banskobystrický samosprávny kraj začína s pravidelným testovaním na ochorenie Covid-19 v zariadeniach sociálnych služieb. Pre ich zamestnancov chystá finančné odmeny. Okrem toho zriaďuje aj takzvanú Červenú DSS-ku, ktorá má dopomôcť k odľahčeniu situácie v nemocniciach.

Pravidelné testovanie zamestnancov sociálnych služieb bude uskutočňované antigénovými testami. Každý týždeň sa bude týkať tridsiatich zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a 910 zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi.

Kraj sa rozhodol reagovať aj na základe celoplošného testovania, ktoré odhalilo pozitívne prípady v jedenástich zariadeniach sociálnych služieb v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. „Takéto testovanie považujeme za jeden z kľúčových nástrojov, vďaka ktorým môžeme mať viac informácií o šírení ochorenia Covid-19,“ tvrdí predseda BBSK Ján Lunter.

Ilustračný obrázok z archívu BBonline

Navyše každý zamestnanec zariadenia sociálnych služieb by mal v decembrovom výplatnom termíne dostať odmenu minimálne 470 eur v hrubom, prípadne vyššiu, s prihliadnutím na prácu, ktorú vykonáva.

„Ich práca nie je jednoduchá ani za bežných podmienok, nie to ešte v čase pandémie, kedy sú vystavení obrovskému tlaku a zodpovednosti.  Títo ľudia denne čelia výzvam, pred ktorými nikdy nestáli a od ich správnych rozhodnutí závisia mnohokrát životy iných,“ zdôvodňuje rozhodnutie Ján Lunter.

Okrem odmien, ktoré pôjdu po schválení zastupiteľstvom z rozpočtu BBSK, kraj požiadal aj o dotáciu z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, a to vo výške 1,16 milióna eur. Zamestnanci sociálnych služieb by si tak v konečnom dôsledku mohli prilepšiť o viac ako tisíc eur v hrubom.

Kraj chce odľahčiť situáciu v nemocniciach

Od utorka 10. novembra zaviedol kraj aj takzvanú Červenú DSS-ku v jednom z pavilónov zariadenia sociálnych služieb Sénium v Banskej Bystrici.

„Červená DSS-ka je určená pre prijímateľov sociálnych služieb krajských zariadení, ktorí by už mohli byť prepustení z nemocnice, pretože nevykazujú klinické príznaky ochorenia, no stále sú pozitívne testovaní na Covid-19 a teda sa nemôžu vrátiť do svojho domovského zariadenia,“ vysvetlila Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK.

Ilustračný obrázok z archívu BBonline

Kapacita Červenej DSS-ky je dvadsaťpäť miest a jej chod personálne zabezpečia súčasní zamestnanci ZSS Sénium, ktorí prešli školením pre prácu v infekčnom prostredí. Banskobystrický samosprávny kraj pre tento účel materiálne dovybavil jeden pavilón, poskytol peniaze na osobné príplatky zamestnancov a zabezpečuje tiež ochranné pomôcky a dezinfekciu, na ktoré sú tu kladené zvýšené nároky.

„Dôvodom pre vznik takéhoto špecializovaného zariadenia je okrem spomínaného odľahčenia nemocníc aj zvýšenie ochrany našich klientov i zamestnancov, pretože tlak na nemocničné lôžka stále narastá a spolu s ním bude rásť aj tlak na to, aby sa stále pozitívni prijímatelia sociálnych služieb bez medicínskych príznakov vracali do zariadení,“ doplnila Nincová.

Informáciu o vzniku tohto zariadenia už dostali všetky nemocnice. Pozitívnych klientov krajských zariadení, ktorým už stačí ošetrovateľská starostlivosť, tak môžu z nemocníc previezť sem. BBSK spolupracuje aj s Rooseveltovou nemocnicou, ktorá v prípade zhoršenia zdravotného stavu klientov zabezpečí lekárov.