BBonline.sk zistilo, že čo sa týka prítomnosti ortuti v hubách z oblasti Malachova, došlo k niekoľkým nepresným tvrdeniam a záverom. Prinášame vám detailnejší pohľad na celú problematiku a nechávame vytvorenie názoru na vás.

foto: leftoverqueen.com
foto: leftoverqueen.com

Prednedávnom v médiách prebehla správa, že huby v oblasti Malachova sú kontaminované ortuťou a ich požívanie môže viesť k doživotným ujmám na zdraví človeka. Žurnalisti sa odvolávali na zistenia Agentúry pre podporu vedy a výskumu (APVV), no tá už na druhý deň vydala vyhlásenie, kde sa od týchto tvrdení dištancuje. APVV slúži na podporu a financovanie výskumných projektov, a ako taká nikdy štúdiu o koncentrácii ortuti v hubách nevydala. Dezinformácia vznikla z faktu, že APVV finančne podporila výskum Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) na tému „Definovanie možností ozdravenia baníckej krajiny v okolí Ľubietovej na základe štúdia distribúcie ťažkých kovov a toxických prvkov v krajinných zložkách“. V rámci tohto projektu došlo k meraniu koncentrácie ťažkých kovov aj v oblasti Malachova, kde bolo zistené u niektorých húb prekročenie maximálnych povolených hodnôt.

Na základe týchto informácií Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici vydal vyhlásenie, v ktorom poučil spotrebiteľov o schopnosti húb koncentrovať ťažké kovy a o možných rizikách pre skupiny obyvateľstva. Úrad však priznáva, že mu nenáleží interpretovať výsledky tohto výskumu a nič o škodlivosti húb z Malachova nehovorí.

Bohužiaľ sa nám nepodarilo do vydania článku získať vyjadrenie Geologického ústavu SAV, ale vzhľadom k predmetu výskumu, je otázne, či sa zaoberal problematikou požívania húb z tejto oblasti a dlhodobých následkov na zdravie konzumentov.

Ako informoval RÚVZ, tak huby majú schopnosť koncentrácie ťažkých kovov, tá sa však u jednotlivých druhov líši. Faktom taktiež je, že hlúbiky obsahujú menej ortuti ako klobúky. Najvyššie hodnoty boli namerané u číroviek, suchohríbov a bedlí. Pri kozákoch a dubákoch bola maximálna hodnota 0,75 miligramu na kilogram prekročená len mierne. Aby došlo k trvalému poškodeniu zdravia, museli by zberatelia dlhodobo požívať kilogramy húb denne. Čo sa týka tehotných žien a chorých ľudí, u nich sa neodporúča konzumácia húb ako takých, keďže ich bunková stena je tvorená chinínom, ktorý je nestráviteľný a v skorom štádiu tehotenstva môže spôsobiť potrat.

Keď to zhrnieme, žiadna autorita nekonštatovala škodlivosť húb z tejto oblasti, akurát prezentovala fakty, ku ktorým poskytla odporúčania. Ostáva tak iba na verejnosti ako s týmito informáciami naloží.

Tabuľka nameraných hodnôt u jednotlivých druhov – maximálna povolená hodnota podľa vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva je 0,75 mg.kg-1 :
(zdroj tabuľky: Malachovské novinky)

Druh huby Hg (mg.kg-1)
klobúk hlúbik
Kozák osikový (Leccinum albostipitatum) 0,78189 0,46161
Plávka celistvookrajová (Russula integra) 0,08542 0,06475
Plávka trávovozelená (Russula aeruginea) 0,06359 0,05516
Hríb dubový (Boletus reticulatus) 0,80408 0,47315
Plávka celistvookrajová (Russula integra) 0,07585 0,05896
Suchohríb hnedý (Xerocomus badius) 1,31158 0,67151
Bedľa vysoká (Macrolepiota procera) 8,72432 5,61258
Meďovec korenistý (Chalciporus piperatus) 7,41144 4,73334
Plávka celistvookrajová (Russula integra) 0,09123 0,05291
Strmuľka inovaťová (Clitocybe nebularis) 2,16399 1,16789
Plávka mandľová (Russula vesca) 0,08789 0,04841
0,08789 0,04841
Drobuľka Candolleova (Psathyrella candolleana) 1,20797 0,22917
0,99006 0,22401
Muchotrávka červená (Amanita muscaria) 3,37936 1,47794
Peniazovka štiplavá (Gymnopus peronatus) 1,11299 0,56046
Rýdzik sp. (Lactarius sp.) 0,74248 0,46238
0,46068 0,41500
Plávka hlinovožltá (Russula ochroleuca) 16,69477 14,17975
12,09740 10,07378
Strmuľka inovaťová (Clitocybe nebularis) 2,66218 1,52094
1,95980 1,21888
Čírovka topoľová (Tricholoma portentosum) 1,29733 0,91650
Čírovka sivá (Tricholoma portentosum) 6,42602 3,64466
5,58758 3,29254
Suchohríb žltomäsový (Xerocomus chrysenteron) 1,69328 0,8799
Rýdzik pravý (Lactarius deliciosus) 0,34604 0,3405
1,38102 0,72114
Suchohríb hnedý (Xerocomus badius) 0,85671 0,45924
Bedľa červenejúca (Macrolepiota procera) 2,52252 1,27865
Masliak smrekovcový (Suillus grevillei) 2,78007 1,40405
3,08579 0,98886
Vatovec obrovský (Meripilus giganteus) 14,12347

celá plodnica

Kuriatko jedlé (Cantharellus cibarius) 0,90244

celá plodnica

Prášnica bradavičnatá (Lycoperdon perlatum) 12,61987

celá plodnica