Už druhý rok banskobystrické lokálne BB FM rádio prináša svojim poslucháčom aktuálne informácie o dianí v meste a okolí, ale aj patričnú dávku zábavy a dobrej hudby. Podieľajte sa na tom aj vy!

Aktuálne rozširujeme náš tím, do ktorého hľadáme moderátora s vynikajúcim rozhľadom, ktorý posilní náš spravodajský tím, ale zároveň predvedie svoju kreativitu aj v prúdovom vysielaní rádia.

Obsadzovaná pozícia

Moderátor / redaktor spravodajstva

Forma práce

Práca je vykonávaná na základe zmluvy o vytvorení diela a odmeňovaná na základe dohody spolu v sume v rozmedzí od 7 do 10 € / hod.

Popis pozície

Moderátor/redaktor spravodajstva samostatne pripravuje a moderuje spravodajský blok vysielania a spravodajské príspevky v písanej i rozhlasovej podobe a pripravuje príspevky do vysielania. Moderátor spravodajstva sa samostatne stará o technický beh vysielania (po zaškolení). Zároveň zaisťuje vo vymedzenom čase aj samostatné moderované vstupy (relácia Popoludnie s BB FM, Víkend s BB FM), pričom samostatne, prípadne v spolupráci s kolegami pripravuje obsah relácie, moderátorskými vstupmi približuje témy vysielania a sprevádza poslucháčov vysielaním konkrétnej relácie (prúdového vysielania).

Požiadavky:

– mikrofonický hlas a prejav bez výslovnostných chýb či nárečia,
– všeobecný prehľad v spoločenskom a politickom dianí v regióne,
– dobrá úroveň štylistiky písaného prejavu a dobrá znalosť slovenskej gramatiky,
– predchádzajúca novinárska prax,
– schopnosť rýchleho vyhľadávania informácií a spravodajských zdrojov, práca so zahraničnými zdrojmi, práca s internetom a sociálnymi sieťami (Facebook a Instagram),
– samostatné získavanie a návrhy tém pre spracovanie,
– priestor pre prácu aj počas víkendov a sviatkov.

Priebeh konkurzu

Žiadosti o zapojenie do konkurzu je možné zasielať do 12.10.2022 vrátane.

Do formulára nezabudnite doplniť dôvody, pre ktoré vás táto práca zaujíma.

Uchádzači budú následne vyzvaní k zaslaniu audioukážky svojho prejavu. O výsledku prvého kola konkurzu na základe predbežného výberu bude informovaný každý uchádzač.

Vybraní uchádzači budú v ďalšej fáze pozvaní na individuálne realizované štúdiové skúšky spojené s pohovorom.

BB FM rádio

Už viac ako rok vysiela na frekvencii 94,7 MHz banskobystrické lokálne BB FM rádio. Našim cieľom je prinášať najaktuálnejšie informácie o živote v Banskej Bystrici a všetky dôležité správy priamo k vám domov, do práce či za volanty.

Okrem spravodajských informácií a pestrého moderovaného programu, v ktorom sme už za viac než pol roka privítali takmer dvesto hostí v zaujímavých rozhovoroch, prináša BB FM rádio aj viacero špecializovaných relácií. Hudobne sa rádio zameriava najmä na súčasné pop-rockové hity, ale aj najväčšie hity 90-tych a 80-tych rokov.

Svoje zázemie a štúdio má rádio v mestskej časti Karlovo. Viac na www.bbfm.sk a facebook.com/banskobystrickeradio/.

Kontakt

Spoločnosť: BB FM s.r.o.
Ponúkaná mzda: 7 - 10 €