Dovoľujeme si  vás pozvať v sobotu 4.10.2014 od 9:00 na schodisko medzi Rudohorskou a Starohorskou ulicou v Sásovej, aby sme spoločnými silami natreli zábradlie a osadili nové dosky na lavičky. Kompletný material, od farieb až po štetce, je zabezpečený.  Stačí vaša účasť a odhodlanie priložiť spolu s nami ruku k dielu. Tešíme sa na stretnutie už čoskoro. V prípade zlého počasia sa akcia presunie na iný termín.

S pozdravom Martin Turčan, poslanec MsZ za Sásovú a Rudlovú.