Spoločnou snahou prispieť k lepšiemu komunitnému životu na sídlisku Fončorda. To je cieľ, o ktorý sa na neformálnom stretnutí v stredu 8. júna, pokúsia organizácie, ale aj obyvatelia zo sídliska Fončorda.