Banskobystrická hudobná jar pokračuje v marci dvomi koncertmi. Predstaví sa na nich Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a Slovenský komorný orchester pod umeleckým vedením Ewalda Danela. Obidva koncerty sa konajú v Robotníckom dome.

Žiaci a žiačky Konzervatória Jána Levoslava Bellu, ktoré tento rok oslavuje 30. výročie svojho vzniku, vystúpia v Robotníckom dome v utorok 22. marca o 18:00 h. Na koncerte v rámci 61. ročníka Banskobystrickej hudobnej jari (BBHJ) sa predstavia komorné zoskupenia aj sólisti.

V stredu 23. marca bude sála Robotníckeho domu patriť jednému z popredných hudobných telies v oblasti klasickej hudby nielen u nás ale aj v zahraničí, Slovenskému komornému orchestru pod vedením jeho umeleckého vedúceho Ewalda Danela.

Slovenský komorný orchester vznikol na jeseň roku 1960 na pôde Slovenskej filharmónie. Pri jeho zrode stál vynikajúci huslista sliezskeho pôvodu Bohdan Warchal (1930 – 2000). Od svojho založenia bol jedným z najpopulárnejších súborov v oblasti klasickej hudby na Slovensku. Pod vedením majstra Warchala sa sformoval na popredného predstaviteľa slovenského interpretačného umenia v zahraničí. V roku 2001 prevzal vedenie orchestra Ewald Danel.

Okrem pravidelných koncertov na pôde Slovenskej filharmónie, účinkovania na festivaloch a koncertných turné v zahraničí, orchester uskutočňuje mnohé mimoriadne zaujímavé koncertné projekty. Po prvýkrát na Slovensku predniesol na jednom koncerte kompletné Bachove Orchestrálne suity a Brandenburské koncerty. Postupne uviedol všetky concerti grossi Georga Friedricha Händla, Arcangela Corelliho a raritný komplet sláčikových symfónií mladého Felixa Mendelssohna Bartholdyho, opakovane uviedol Händlovo oratórium Mesiáš. Pre slovenské publikum objavil mnohé, doteraz na Slovensku neuvedené diela a významnou mierou sa tiež podieľa na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby. Od roku 2001 premiéroval viac ako šesťdesiat skladieb.

Ewald Danel  študoval hru na husliach a dirigovanie na ostravskom konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvoval dirigentský kurz u Karla Österreichera, kurz zborového dirigovania u Jana Wierszyłowského a doktorandské štúdium u Bohdana Warchala. Po ukončení štúdia dva roky pôsobil ako koncertný majster v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu a v orchestri Slovenského národného divadla. Od roku 1985 je koncertným majstrom Slovenskej filharmónie. V roku 2001 prevzal po Bohdanovi Warchalovi post umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra. Ako sólista a dirigent sa predstavil na koncertných pódiách v mnohých krajinách Európy i zámoria (Japonsko, Kórea, Egypt, Panama, Brazília, USA). Ako pedagóg pôsobil na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, bol hosťujúcim profesorom na Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music v Nagoyi v Japonsku. V súčasnosti je pedagógom na Akadémii umení v Banskej Bystrici. (Zdroj: Jana Tvrdíková, SKO)

Pozývame aj na ďalšie koncerty

Milovníci vážnej hudby sa už teraz môžu tešiť aj na aprílový koncert BBHJ 2022, na ktorom vystúpi  Štátny komorný orchester Žilina pod taktovkou slávneho Davida Giméneza Carerrasa zo  Španielska. Gitarové sóla bude hrať banskobystrický rodák Karol Samuelčík (v piatok 1. apríla o 18:00 h v Robotníckom dome). V máji to bude koncert orchestra Camerata Novisoliensis so sólistami (v stredu 11. mája o 18:00 h v Kostole Nanebovzatia Panny Márie) a 61. ročník Banskobystrickej hudobnej jari vyvrcholí koncertom Smiling String Orchestra (ČR) v piatok 27. mája o 18:00 h na Námestí SNP.

Súťaž o vstupenky

Vstupenky na koncert Slovenského komorného orchestra pod vedením Ewalda Danela, ktorý sa  koná v stredu 23. marca v Robotníckom  dome (18:00 h) sú v predpredaji v Kaviarni Bothár na Dolnej ulici 35 (10,- / 5,- eur). Dve vstupenky však môžete vyhrať aj v našej súťaži, do ktorej sa môžete zappojiť do  do piatka 18. marca 2022 (do polnoci) na Facebooku BBonline.sk. Vyžrebovanému výhercovi (výherkyni)  venujeme dve vstupenky.