„Za dobrotu na žobrotu” možno aj toto si niektorí z nás povedia, keď sa dozvedia, že prispeli na falošnú zbierku pre hluchonemých. Tento súčasný fenomén trápi celé Slovensko a dorazil aj do Banskej Bystrice.

falosna zbierka mspBanskobystrická mestská polícia počas júna zistila organizáciu neohlásenej podvodnej dobročinnej zbierky. V polovici mesiaca takto MsP zistila, že pred Kauflandom na Radvani sa pohybujú dvaja muži, ktorí od okoloidúcich vyberajú peniaze na zbierku pre hluchonemých. Po preukázaní totožnosti vyšlo najavo, že muži pochádzajú neďalekej obce Vlkanová a nemajú žiadne oprávnenie na výkon verejnej zbierky a vyberanie peňazí na charitatívne účely. Hliadka na mieste skonštatovala, že zbierka a podpisovanie hárkov označených názvom „Spolok pre hluchonemých“ je v rozpore so zákonom. Jednej z osôb bola uložená bloková pokuta vo výške 30 eur.

Mestská polícia odporúča občanom a návštevníkom mesta, ak sa domnievajú, že zbierka nie je povolená, môže si občan ktorý chce peniaze darovať, vyžiadať rozhodnutie o povolení vykonávať zbierku a zbierajúci je povinný sa rozhodnutím preukázať. V prípade, že povolenie nemá, sa možno obrátiť na Mestskú políciu v Banskej Bystrici, Policajný zbor prípadne iný orgán verejnej správy, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad. Dôležité je si uvedomiť, že oficiálnej zbierke predchádza informatívna kampaň prostredníctvom médií a občanom býva predstavený aj spôsob označenia vyberajúcich.