Na Oddelení infektológie FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica je hospitalizovaných sedemnásť pacientov s potvrdenou kliešťovou encefalitídou, ktorí sa nakazili po konzumácii salašníckych výrobkov z nepasterizovaného ovčieho a kozieho mlieka.

Kliešťová encefalitída je závažné vírusové ochorenie, ľudovo známe aj ako zápal mozgu.

Viac pacientov ako v minulosti

„Môžeme konštatovať zvýšený počet pacientov v porovnaní s minulými rokmi. Už teraz máme hospitalizovaných viac pacientov, ako sme mali po minulé roky dokopy za celé obdobie. Pripisujeme to zmene endemického výskytu pôvodcov nákazy  – kliešťov, ktoré sa vplyvom klimatických zmien sťahujú aj do severnejších oblastí, ako je napríklad Horehronie, odkiaľ pochádza aj väčšina našich pacientov,“ informuje primárka oddelenia infektológie Diana Vološinová.

Okrem pacientov na infekčnom oddelení je v nemocnici, na II. Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU,  hospitalizovaný aj pacient vo vážnom stave.

Zvýšená obozretnosť či očkovanie

„Chceli by sme apelovať na obyvateľov, aby takéto výrobky konzumovali s vysokou obozretnosťou. Ľudia, ktorí sa slovenských špecialít nechcú vzdať, majú možnosť sa chrániť proti nákaze kliešťovou encefalitídou očkovaním,“ vyzýva primárka.

Príznaky nakazenia kliešťovou encefalitídou sa prejavujú v dvoch fázach. V prvej fáze, približne dva týždne po konzumácii, pacient pociťuje bolesti hlavy, má teploty a ďalšie príznaky podobné chrípke. Po prechodnom zlepšení sa približne po týždni dostavia opätovne silné bolesti hlavy, vysoké horúčky a môžu sa prejaviť aj neurologické príznaky ako napr. citlivosť na svetlo, oslabenie končatín.

Pri zistení príznakov kliešťovej encefalitídy by mal pacient vyhľadať všeobecného lekára, v prípade závažnejších prejavov pohotovosť alebo urgentný príjem.