znamka 1Tatranskej galérii v Poprade sa v sobotu 20. septembra,  príležitosti Dní filatelie Slovenska, uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov Ankety o najkrajšiu poštovú známku za rok 2013, ktorú vyhlásila Slovenská pošta v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov.

Do ankety sa zapojilo 1 061 účastníkov. Na základe ich hlasovania sa na 1. mieste umiestnila poštová známka 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Druhé miesto obsadila známka Krásy našej vlasti: Tatranské motívy  – Malá studená dolina a na 3. mieste skončila známka Spoločné vydanie s Kóreou: Umelecký súbor Lúčnica.

Poštová známka 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu bola vydaná v roku 2013 ako spoločné vydanie s Bulharskom, Českou republikou a Vatikánom na základe iniciatívy Slovenskej pošty, ktorá ostatným krajinám poskytla výtvarný návrh známky. Ten vytvoril akademický maliar prof. Dušan Kállay. Zámerom tejto emisie nebolo len pripomenúť si okrúhle výročie príchodu byzantských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy v rámci Roka sv. Cyrila a Metoda 2013, ale aj prezentovať slovenskej a svetovej verejnosti málo známe najstaršie zobrazenia oboch spolupatrónov Európy.  Obrazový motív známky predstavuje freska Osobný súd sv. Cyrila z baziliky San Clemente v Ríme. Autorom rytiny je Miloš Ondráček.

Známka Krásy našej vlasti: Tatranské motívy – Malá Studená dolina bola vydaná 20. septembra 2013. Je na nej zobrazená Malá studená dolina, ktorá patrí k najnavštevovanejším lokalitám Vysokých Tatier. Autorom výtvarného návrhu známky je Doc. Martin Činovský, akad. mal.

Motívom poštovej známky Spoločné vydanie s Kóreou: Umelecký súbor Lúčnica (31. mája 2013) je tancujúca dvojica mladého slovenského páru – dievčaťa a chlapca, odetá do slávnostného kroja z oblasti stredoslovenského Podpoľania. Ide o ručne vyšívaný kroj, zhotovený špeciálnou technikou, tzv. krivou ihlou. Kroje pochádzajú z tanca nazvaného Započinka. Autorkou poštovej známky je akad. mal. Kamila Štanclová.

Všetky tri známky vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha.