Potulky mestom - Jan ThurzoMarcové Potulky mestom bude Informačné centrum mesta Banská Bystrica venovať jednému z najvýznamnejších obchodníkov svojej doby – Jánovi Thurzovi. Návštevníci sa dozvedia o tom, prečo prišiel do Banskej Bystrice, čo ho sem viedlo a aký vzťah si k nej vybudoval.

Ján Thurzo bol okrem iného kremnický komorský gróf, obchodník, podnikateľ európskeho významu, znalec modernej dolovacej techniky, levočský, krakovský a banskobystrický mešťan, zvolenský župan, jeden z hlavných veriteľov uhorského panovníckeho dvora. Založil Thurzovsko-Fuggerovskú spoločnosť a pôsobil na Slovensku, v Poľsku, Česku a Sedmohradsku. Mal dve manželky a osem detí. Do banskobystrického medeného revíru začal prenikať v rokoch 1494 – 1496 a postupne sa zmocnil všetkých baní. Vlastnil bane, hute, lesy a nehnuteľnosti v Banskej Bystrici.

Viac sa dozviete na marcových Potulkách mestom v nedeľu 15. marca 2015 od 14.00 hod. Úvodné stretnutie so sprievodcom je naplánované priamo v Radnici na Námestí SNP 1, Potulky sa uskutočnia v Cikkerovej sieni. Sprevádzať bude tentokrát Branislav Stančík. Poplatok je vo výške dvoch eur pre dospelú osobu.