Služba bezplatného zberu starých elektrospotrebičov bielej techniky, ktorú poskytuje ENVIDOM, funguje už v jedenástich slovenských mestách. Patrí medzi ne aj Banská Bystrica, kde sa najbližší zber uskutoční v sobotu 17. júla.

 Odvoz nepotrebných spotrebičov priamo z adresy bydliska realizuje ENVIDOM – Združenie výrobcov spotrebičov pre recykláciu. Spotrebiče zadarmo vyzdvihne a následne ich odvezie priamo na ekologickú recykláciu k slovenským spracovateľom.

Je známe,  že v celej Európskej únii sa elektroodpad nesmie vyhadzovať  do bežného komunálneho odpadu alebo na skládky, aby neznečisťoval životné prostredie. Môžeme ho však zadarmo odovzdať do zberných dvorov, do predajní alebo v rámci zberov, ktoré organizujú samosprávy. Prepravu spotrebiča na zberné miesto si však obyvatelia v každej krajine EÚ, vrátane Slovenska, musia zabezpečiť svojpomocne. Existuje tiež možnosť pri kúpe nového výrobku využiť službu jeho dovozu spolu s odvozom starého, tzv. spätný zber. To už však nemusí byť zadarmo, nakoľko predajca do poplatku zahŕňa väčšinou aj ďalšie služby, napríklad vynášku nového spotrebiča do bytu, jeho inštaláciu či likvidáciu obalov z neho.  Preto služba –  bezplatný odvoz elektroodpadu, ktorú poskytuje ENVIDOM, je jedinečná v celej Európe.

Zber elektroodpadu v Banskej Bystrici

Bezplatný odvoz elektroodpadu sa realizuje vo všetkých ôsmich krajských mestách: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina a v troch okresných mestách: Pezinok, Považská Bystrica a od júla aj Partizánske.  Najbližší zber v Banskej Bystrici sa uskutoční v sobotu 17. júla. Objednávky na odvoz sa uzatvárajú vždy 2 dni pred konaním zberu.

Zber si preto treba objednať najneskôr vo štvrtok 15. júla (ďalší termín zberu je 21. augusta).

V deň zberu treba vyložiť staré spotrebiče do vchodu bytovky alebo za bránu domu. Prepravcovia zatelefonujú alebo zazvonia na zvonček, aby ste im vchod sprístupnili. Následne spotrebiče naložia a odvezú na ekologickú recykláciu. Je dôležité nevykladať spotrebiče na ulicu. Mohli by sa k nim dostať nelegálni zberači, ktorí ich rozoberú na súčiastky a zvyšok rozobraného spotrebiča porozhadzujú po okolí. Vytvárajú sa tak čierne skládky a z amatérsky rozobratých spotrebičov môžu do okolia uniknúť látky škodlivé pre životné prostredie. Spotrebiče treba pred ich odovzdaním do zberu očistiť, vyliať vodu z filtra práčky alebo odmraziť mrazničku. Pri ich odovzdávaní treba dbať aj na ďalšie ochranné opatrenia, akým je napríklad používanie rúšok.

Služba zberu cez www.zberelektroodpadu.sk je zameraná najmä na veľké a ťažké spotrebiče zo skupiny tzv. bielej techniky. Ekologicky, pohodlne a zadarmo sa tak môžete zbaviť napríklad chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, sušičiek, sporákov, rúr ale aj varných dosiek, mobilných klimatizácií, radiátorov, ohrievačov, mikrovlniek či vysávačov. Ak do zberu nahlásite aspoň jeden takýto väčší spotrebič, môžete odovzdať aj iné menšie spotrebiče, napríklad fén, holiaci strojček či hriankovač.

Záujem o zber elektroodpadu rastie

V roku 2019 sa táto služba zberu poskytovala v štyroch slovenských mestách, v roku 2020 sa rozšírila do ďalších šiestich miest a dnes sa poskytuje v jednástich mestách. V roku minulom roku si službu objednalo až 3 989 domácností, čo je o 1 755 domácností viac ako v roku 2019. Vlani sa vyzbieralo 1 129 kusov chladničiek a mrazničiek, 2 035 kusov veľkých spotrebičov (sporáky, práčky či umývačky riadu) a až 4 204 kusov ostatných menších spotrebičov a 152 ton elektroodpadu sa tak mohlo odviezť k slovenským spracovateľom. Tí z elektroodpadu najskôr odstránili a ekologicky zlikvidovali škodlivé látky a  následne z neho získali rôzne druhotné suroviny, ako sú železo, meď, hliník a iné kovy či plasty alebo sklo, z ktorých sa budú môcť vyrobiť rôzne iné výrobky.

ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu zabezpečuje a financuje  zber a recykláciu elektroodpadu predovšetkým z výrobkov kategórií zariadení pre tepelnú výmenu, malých a veľkých zariadení ale aj ďalších kategórií. Spolupracuje pri tom so samosprávami, zbernými dvormi, zberovými a prepravnými spoločnosťami, predajňami a spracovateľmi na celom území Slovenska. OZV ENVIDOM pracuje na neziskovej báze a významne prispieva k budovaniu infraštruktúry zberu elektroodpadu a k osvete v tejto oblasti.