Okres Banská Bystrica je v indexe konkurencieschopnosti na 29. mieste. V rámci Banskobystrického kraja je na tom najlepšie.

Ilustračné foto: Branislav Račko

Za indexom stojí Podnikateľská aliancia Slovenska (SAP), ktorá v projekte Konkurencieschopné regióny 21 pomenúva výhody a nevýhody podnikateľského prostredia v okresoch SR. Podľa analýzy, ktorá bola vytvorená na základe odpovedí  5 015 podnikateľov z celého Slovenska sa spomedzi 73 okresov najlepšie umiestnili bratislavské okresy, najhoršie okresy Gelnica, Veľký Krtíš, Levoča, Poltár a Snina.

Banskobystrický okres sa umiestnil s celkovým indexom 3,48 na 29. mieste. Spomedzi okresov Banskobystrického kraja je to najlepší výsledok, hodnota celoslovenského priemeru je 3,43.

Analýza pomenúva najväčšie konkurenčné výhody okresu. V prvom rade je to potenciál cestovného ruchu, ďalej dostupnosť materiálov a služieb nasledovaná motiváciou zamestnancov k produktívnejšej práci. Za najväčšie konkurenčné nevýhody bola označená byrokracia a prieťahy v konaní na úradoch, hospodárenie miestnych samospráv a vymožiteľnosť práva na okresnom súde.

Prieskum bol uskutočnený v poslednom štvrťroku 2009, jeho finálnym vystúpením je nielen stránka regiony21.sk, ale aj publikácia Konkurencieschopné regióny 21.