Do špecializovaných laboratórií Oddelenia lekárskej bakteriológie, bakteriologických zbraní a bioterorizmu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica dnes (28.12.2010) doručili pracovníci banskobystrického Hasičského a záchranného zboru podozrivú listovú zásielku s bielym práškom.

Zachytili ju včera zamestnanci Slovenskej pošty v Hnúšti, ktorí sa pri kontrole listových zásielok riadia relevantnými internými predpismi, podľa ktorých musia akúkoľvek podozrivú zásielku zastaviť a prostredníctvom špecialistov Hasičského a záchranného zboru poslať do špecializovaných laboratórií na vyšetrenie. V prípade tejto zásielky, ktorú odoslala pražská firma Hero Czech. s.r.o. na meno občianky Andrei K. z Hnúšte išlo o vzorku detskej výživy Sunar.  Firma Hero je totiž švajčiarska potravinárska spoločnosť okrem iného aj s významnou pozíciou na európskom trhu detskej výživy. Vzorka detskej výživy Sunar bola v obálke zabalená v súlade s príslušnými predpismi pre túto oblasť, nepovažujeme ju za podozrivú zásielku, takže sme ju ani nevyšetrovali uviedol RNDr. Peter Siragy z uvedeného oddelenia RÚVZ Banská Bystrica. Podľa jeho slov v roku 2010 do dnešného dňa vyšetrili šesť podozrivých vzoriek na antrax, pričom sa ani v jednom prípade sa podozrenie nepotvrdilo, vrátane jednej krvnej vzorky. V obálkach bola napríklad kuchynská soľ, či iné neškodné sypké  biele práškové materiály.