Výstava s vianočnou tematikou Pošta s vôňou Vianoc je sprístupnená od piatka 13. novembra vo výstavných priestoroch Poštového múzea v Banskej Bystrici.

Symboliku vianočných sviatkov výstava Pošta s vôňou Vianoc predstavuje prostredníctvom motívov a výtvarných návrhov slovenských poštových známok zo zbierok Poštového múzea. Výstava je doplnená výberom pohľadníc zo súkromnej zbierky zberateľa Alexandra Urminského a so svetom prepojená prostredníctvom tematicky vyselektovaných známok zo svetovej poštovej výmeny.

Časť výstavy je venovaná projektu Vianočná pošta, ktorý uzrel svetlo sveta už v roku 1999 a dodnes patrí k najúspešnejším nekomerčným aktivitám Slovenskej pošty. Na známu adresu Ježiško 999 99 každoročne prichádzajú listy so želaniami od malých aj veľkých pisateľov. Od vzniku projektu dostal Ježiško viac ako 1,7 milióna listov od detí z celého sveta.

Od roku 2012 je Vianočná pošta spätá s detskou súťažou o najkrajšiu vianočnú kresbu. Každý rok sa do nej zapojí množstvo detí aj kolektívov. Víťazná kresba sa vždy v nasledujúcom roku stane námetom na poštovú známku emisie Vianočná pošta. Námetom tohtoročnej príležitostnej poštovej známky z emisného radu Vianočná pošta sa stali dve kresby. Ústredným motívom je Zvonček plný lásky od Soni Drbúlovej zo Žiliny a v návrhu boli použité tiež motívy  z kresby Vianočná krajina od Alexandry Patakyovej z Komárna. Motív Zimnej krajiny na obálke FDC nakreslila Alexandra Potúčková zo Starej Turej. Predlohou vianočnej pečiatky FDC s vianočným stromčekom sa stala kresba Martina Galla z Dubnice nad Váhom. Všetky kresby vybrala realizačná komisia známkovej tvorby z obrázkov, ktoré boli poslané Ježiškovi spolu s vianočnými listami v roku 2019. Grafickú úpravu výtvarných návrhov zhotovil akademický maliar Vladislav Rostoka. Dátum vydania: 13. november 2020.

V tomto roku môžu deti vhodiť svoju vianočnú kresbu, označenú menom a adresou, aj do špeciálnej poštovej schránky umiestnenej na výstave  Pošta s vôňou Vianoc. Viac informácií nájdete na stránke vianocnaposta.sk.

Výstava Pošta s vôňou Vianoc v priestoroch Poštového múzea (Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica) potrvá do 29. januára 2021. Navštíviť ju môžete v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:30 h.