V budove na Hornej 31 v Banskej Bystrici má prebiehať výstavba napriek chýbajúcim povoleniam. Z pôvodného objektu pritom zostalo len torzo. Úrady k zastaveniu prác vyzvali stavebníka už minulý rok, na jeseň tohto roku sa však mali práce rozbehnúť znovu.

Stavebné práce sa týkajú objektov na Hornej 29 a Hornej 31, ktoré obe patria oficiálne trebišovskej súkromnej spoločnosti WORLD TRADE COMPANY s.r.o., vo vlastníctve banskobystrického podnikateľa. Problém je o to vypuklejší, že budovy susedia s bytovým domom.

Na údajne pokračujúcu výstavbu upozornili na sociálnej sieti poslanci poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva. „V lete 2020 obyvatelia Hornej ulice upozornili Stavebný úrad na prebiehajúce stavebné práce v dome na Hornej ulici č. 31. V decembri zamestnanci úradu vykonali štátny stavebný dohľad. Stavebný úrad vyzval vlastníka stavby, aby bezodkladne práce zastavil, pretože sa realizujú bez ich povolenia. Stavebný ruch na nejaký čas utíchol. Žiaľ, túto jeseň sa práce rozbehli zase naplno. Upozornili ma na to obyvatelia lokality, a preto som sa obrátil na Stavebný úrad. Ten potvrdil, že na tunajšom stavebnom úrade neprebieha žiadne konanie týkajúce sa predmetnej stavby,“ píše sa v stanovisku klubu.

Na prípad zareagoval na sociálnej sieti aj primátor Ján Nosko: „Na Námestí SNP a v jeho okolí sa nachádza mnoho historických budov a na ich rekonštrukciu je potrebné nielen právoplatné stavebné povolenie, ale aj prechádzajúce stanovisko Krajského pamiatkového úradu. Niektoré firmy to však ignorujú, mnohé veci nerešpektujú, porušujú zákazy, a tým ničia aj pamiatky,“ uviedol.

Stavebný úrad rovnako zareagoval na informácie o pokračujúcej výstavbe a na 6. decembra zvolal štátny stavebný dohľad.

„Ak sa opäť preukáže pokračovanie vo výstavbe, majiteľovi objektu bude uložená sankcia v zmysle Stavebného zákona. Zároveň sa obrátime s podnetom na okresnú prokuratúru, keďže predmetné konanie považujeme za marenie úradného rozhodnutia, čo zakladá aj trestnoprávnu zodpovednosť,“ doplnil primátor.