dss1
Voľné priestory sú aj v dome sociálnych služieb na Jilemnického ulici.

Nedávno sme Vás informovali o nájdení vhodného miesta pre komunitné centrum na Fončorde – prázdny zabudnutý objekt utopený v teréne medzi panelákmi na Novej ulici, tesne za budovou Daňového úradu. Hľadali však ďalej a podarilo sa im objaviť ďalšiu vhodnú budovu.

Voľnočasové priestory pre rôzne záujmové skupiny obyvateľov na Fončorde zatiaľ fungujú v objekte Centra voľného času Havranské. Z hľadiska polohy to však vonkoncom nie je ideálne riešenie, pretože sa nachádza na samom okraji sídliska.

„Boli sme radi, že sa nám po doslova detektívnom pátraní podarilo objaviť túto jednopodlažnú opustenú budovu pochádzajúcu ešte z čias, keď sa stavalo sídlisko Fončorda v minulom storočí. Je tu treba vyriešiť vlastnícke vzťahy k pozemku so stavebným vysporiadaním, čo je podľa predbežných rokovaní reálne,“ hovorí jeden z iniciátorov tejto aktivity poslanec Peter Hudec.

peter hudecKomunitné centrum by malo slúžiť všetkým občanom Fončordy. Svoj voľný čas tu budú môcť tráviť matky s deťmi, seniori, imobilní občania či mládež, Takéto moderné centrá, ako je napríklad na Robotníckej, ponúkajú občanom viacero užitočných služieb. „Môžu tu byť aj rôzne tvorivé dielne, pre výtvarníkov, mohla by sa tu robiť práca s drevom, keramikou alebo s počítačmi. Môžu sa tu stretávať rôzne komunity obyvateľov Fončordy.“ dodáva Hudec.

Slovo dalo slovo a poslanci začali konať. S novým nápadom prišiel Daniel Karas, ktorý sa stretol s riaditeľkou Domova sociálnych služieb Senium na Jilemnického ulici PhDr. Janou Dupákovou a dozvedel sa, že v areáli DSS sa nachádza prázdna nevyužívaná budova.

daniel karas„Boli sme sa tam pozrieť a našli sme obrovské priestory nad kotolňou, ako stvorené pre komunitné centrum pre Fončordu neďaleko centra s dobrým prístupom aj pre imobilných občanov. V celom areáli by sa mohol zmeniť aj stereotypný život klientov DSS k lepšiemu, pričom seniori sa budú môcť zapojiť aj činnosti komunitného centra. Objekt parí Banskobystrickému samosprávnemu kraju, takže by do rokovania muselo vstúpiť mesto spolu s poslancami,“ vysvetľuje poslanec Karas.

Pokiaľ by sa to podarilo, nový vlastník resp. dlhodobý nájomca oddelenej časti areálu DSS musí rátať so stavebnými úpravami Na takéto projekty však v novom programovacom období budú vyčlenené finančné zdroje EÚ, ktorých čerpanie predpokladá spoluprácu regionálnej samosprávy s miestnou. O to sa musí pokúsiť nové vedenie mesta.

martin svec„Som rád, že naše snaženie o nové komunitné centrum na Fončorde dospelo do štádia, v ktorom máme vytipované dva potenciálne objekty. V meste je strašne veľa občianskych združení, takže verím, že aj na našom sídlisku sa nájde množstvo záujemcov, ktorí by chceli využívať dôstojné priestory centra v kľudnom prostredí, čomu vyhovujú obidve nájdene miesta,“ myslí si poslanec Martin Švec.

Všetci traja poslanci by radi dotiahli svoju komunitnú aktivitu do úspešného konca. Pri dobrej vôli všetkých zainteresovaných dúfajú, že sa nájde správna cesta s pozitívnym výsledkom.