Do Banskej Bystrice príde známy autor kníh pre deti, básnik, textár a scenárista Daniel Hevier. V pobočke Fončorda vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča bude v posledný májový deň besedovať s deťmi aj s dospelými.

Pobočka Fončorda zažije v piatok 31. májaDanielom Hevierom zábavné a určite veľmi príjemné dopoludnie so žiakmi I. stupňa banskobystrických základných škôl, ale tešiť sa môžete aj na poobedie. Skvelý slovenský spisovateľ sa stretne aj s verejnosťou.

Čítanie pod rozsvietenou čerešňou

Vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča v pobočke Fončorda sú v piatok 31. mája v doobedňajších hodinách pripravené dve besedy pre žiakov I. stupňa banskobystrických základných škôl, ktorých sa zúčastní spolu až šesť tried. V poobedňajších hodinách, od 16.30 h, je pripravená beseda s Danielom Hevierom pre širokú verejnosť, deti i dospelých. Súčasťou všetkých uvedených podujatí v knižnici bude zážitková beseda s autorom doplnená o hudobnú zložku a autogramiáda.

Besedy súčasťou projektu knižnice

Besedy s Danielom Hevierom sú súčasťou úspešného projektu Verejnej knižnice Mikuláša Kováča Čítanie pod rozsvietenou čerešňou, ktorý podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.

Zuzana Kubašáková, koordinátorka projektu: „Čítanie pod rozsvietenou čerešňou nadväzuje na dva úspešné ročníky Čítania pod rozkvitnutou čerešňou. Cieľom tohto ročníka projektu je „rozsvietiť” skupiny žiakov, ale zároveň aj verejnosť zaujímavými stretnutiami s tvorcami literatúry a osobnosťami, ktoré sú s literatúrou úzko späté. Cieľom projektu je vytvárať povedomie o krásnej literatúre cez spisovateľov a umelcov. V priebehu najbližších mesiacov prinesieme spolu osem podujatí rozdelených na dve časti – pre základné a stredné školy a pre verejnosť.“

Katarína Lehotská Mikuláková, marketingová manažérka Verejnej knižnice Mikuláša Kováča: „Tešíme sa, že sa nám darí napĺňať jeden z dlhodobých cieľov knižnice – prepájať neformálne vzdelávanie v knižnici so štátnym vzdelávacím programom a zároveň organizovať podujatia, ktoré všetkým prítomným doprajú silný kultúrny zážitok.“