Ilustračné foto: flickr.com/photos/lyre/

Do špecializovaných laboratórií oddelenia lekárskej bakteriológie, bakteriologických zbraní a bioterorizmu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica dnes (6. februára 2013) doručili na  vyšetrenie pracovníci banskobystrického Hasičského a záchranného zboru podozrivú balíkovú zásielku z pošty Selce pri Banskej Bystrici. Stalo sa tak po tom, čo im v súlade s relevantnými legislatívnymi postupmi túto skutočnosť oznámili pracovníci pošty. Špecialisti Hasičského a záchranného zboru podľa predpisov zabezpečili materiál a v bezpečnej prenosnej nádobe ho transportovali do laboratória banskobystrického RÚVZ.

Krátko pred 12 hod. potvrdila vedúca oddelenia molekulárnej biológie RNDr. Lucia Maďarová, že na základe molekulárno- biologického vyšetrenia nebola preukázaná prítomnosť bacillus anthracis  (bacil antraxu). Definitívny výsledok po kultivačnom vyšetrení bude známy zajtra . Balík obsahoval bezlepkové potraviny a adresát sa už o svoju očakávanú zásielku prihlásil.