Mesto Banská Bystrica v procese príprav a spustenia participatívneho procesu zameraného na revitalizáciu Mestského parku na Tajovského ulici realizuje viacero aktivít. Aktuálne vyzýva obyvateľov, aby sa podelili o svoje zážitky súvisiace s parkom a poskytli prípravnému tímu cenné informácie. 

Cieľom aktivít mesta je pripraviť kvalitný návrh obnovy obľúbeného miesta stretávania sa Banskobystričaniek a Banskobystričanov, vytvoriť z parku bezpečný zelený priestor rešpektujúci potreby obyvateľov i požiadavky pamiatkarov s ohľadom na klimatické zmeny.

„Od obyvateľov privítame fotografie, kresby či príbehy o minulosti a vzniku parku, o tom, ako park kedysi fungoval, kto sa v ňom stretával, na čo slúžil, a čo všetko za viac ako 150 rokov od samotného založenia „zažil“,“ uvádza Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie Mestského úradu (MsÚ)  v Banskej Bystrici.

Návrh časovej osi obnovy mestského parku

Zároveň sú vítané osobné príbehy pamätníkov, starousadlíkov ale aj súčasných užívateľov parku. Zo všetkých zozbieraných materiálov plánuje samospráva uskutočniť niekoľko informačno-vzdelávacích aktivít.

„Sme presvedčení, že aj vďaka nim všetci spoznáme ducha mestského parku a prinavrátime mu podobu, akú si zaslúži,“ dopĺňa Soňa Kariková.

Akúkoľvek súkromnú, prípadne zdedenú fotodokumentáciu, príbehy či kresby mapujúce  vývojové etapy mestského parku a jeho podobu v minulosti, môžu obyvatelia posielať do 18. marca e-mailom na ic@banskabystrica.sk, poštou na adresu: Informačné centrum, Námestie SNP 1, alebo osobne doručiť do Informačného centra v priestoroch Radnice na Námestí SNP 1. Ak sa rozhodnete pre poslednú možnosť, všetky zapožičané materiály vám budú po skončení jednotlivých aktivít vrátené.