Dôvodom každoročného úmrtia najmenej 1,9 milióna ľudí vo svete, vrátane viac ako 600 tisíc v Európskom regióne Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), je nedostatok fyzickej aktivity. Viac ako 35 miliónov ľudí, čo je 60 percent všetkých úmrtí vo svete, zomrelo v roku 2005 na chronické ochorenia, najmä kardiovaskulárne, onkologické, metabolické, respiračné, či muskuloskeletárne ochorenia. WHO sa v máji 2002 rozhodla zaradiť do svojho kalendára významných dní počnúc rokom 2003 svetový deň pod názvom – Pohybom ku zdraviu (Move for Health), ktorým sa stal 10. máj.

Cieľom tejto iniciatívy je upozorniť na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu najčastejšie aj v kombinácii s nezdravou výživou. „WHO dlhodobo spolupracuje aj s celosvetovými športovými organizáciami, aby prispela k riešeniu problému chronických ochorení podnecovaním zdravého životného štýlu, ktorý zahŕňa i dostatok fyzickej aktivity. Aké aktivity sa uskutočnia pri príležitosti Svetového dňa pohybu pre zdravie, si rozhodujú jednotlivé štáty samotné. V rámci tohto dňa budú aj Regionálne úrady verejného zdravotnictva v SR prostredníctvom Poradní zdravia a oddelení výchovy ku zdraviu realizovať rôzne aktivity a RÚVZ v Banskej Bystrici nebude výnimkou,“ uviedla MUDr. Silvia Kontrošová, MPH, vedúca odboru podpory zdravia banskobystrického RÚVZ.

Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity na odbore podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pripravila nielen na 10. mája viacero aktivít, spojených propagáciou pohybu pre zdravie človeka. Všetky pracovné dni v týždni 7.-11. mája budú v Poradni pre optimalizáciu pohybovej aktivity odboru podpory zdravia RÚVZ v Banskej Bystrici Dni otvorených dverí. Dňa 10. mája od 8:30 do 11:30 budú dve inštruktorky zdravotnej výchovy – rehabilitačná sestra a cvičiteľka ZRTV – demonštrovať návštevníkom zdraviu prospešné cvičenia a poskytovať pohybovú inštruktáž. Návštevníci budú mať možnosť zacvičiť si. V dňoch 7., 9., a 11. mája 2012 bude telovýchovná lekárka MUDr. Hana Vrbanová z Poradne pre optimalizáciu pohybovej aktivity v priestoroch OPZ RÚVZ poskytovať individuálne poradenstvo záujemcom k ich konkrétnym problémom a potrebám optimálne dávkovaného vhodného pohybu vo vzťahu k zlepšeniu ich zdravia – v pondelok 7. mája a v piatok 11. mája od 9:00 do 16:00, v stredu 9. mája od 7:30 do 11:00 hod.

Ďalšie aktivity OPZ RÚVZ v Banskej Bystrici budú prebiehať mimo sídla RÚVZ. Inštruktorky z OPZ RÚVZ BB budú 9. mája budú viesť skupinové cvičenia pre seniorov v Dennom centre Harmónia v Banskej Bystrici. Počas Svetového dňa pohybu pre zdravie 10. mája sa od 8:00 do 10:00 hod uskutočnia v Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici dve prednášky pre študentov o význame pohybovej aktivity pre zdravie človeka spojené s besedami a v ten istý deň od 14:30 do 17:30 sa bude poskytovať poradenstvo pre návštevníkov Krytej plavárne na Štiavničkách spojené s meraním krvného tlaku a jednoduchými kondičnými testami.