Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre – Katedra romanistiky a germanistiky pozýva 30. mája o 17.00 h na stretnutie v rámci Klubu cestovateľov: Spoznávame juhozápad Španielska – Eztremadura.

Hosť: EDUARDO M. BRAVO

Podujatie sa uskutoční v spoločenskej sále a vstup je voľný.