OZ PRO BIBLIOTHECAE v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou pozýva na 23. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov Poklady slovenskej kultúry doma a v zahraničí a 8. ročník fóra mladých knižnično-informačných špecialistov Knižničný inkubátor, ktorý sa uskutoční v dňoch 21. a 22. mája. .

Prosíme aktívnych účastníkov a ďalších záujemcov o účasť na seminári vyplniť webový registračný formulár zverejnený na svkbb.eu/tlib2024/ do 10. mája.

Účastníci a diváci: vstup voľný.