Prednáškové besedy s osobnosťami z vedeckého, kultúrneho, ale aj spoločenského života.

Hosť: Stanislav Gubančok

Téma: Neznáme Pobaltie, jazyk a tradičné zvyky v Litve.