Projekt Reflexie V. je výstavou diel členov Asociácie slovenského umenia – ASA (Association of Slovak Arts), ktorá pôsobí v oblasti výtvarného umenia a teórie umenia. Svojím postavením na výtvarnej scéne Slovenska sa radí k obdobným zoskupeniam, akými sú Slovenská výtvarná únia, Spolok výtvarníkov Slovenska, Umelecká beseda Slovenska. Výstava Reflexie V. je výstavou salónneho typu s voľnou témou a neobmedzeným spôsobom spracovania a podania umeleckej výpovede. Výtvarnému umeniu je daný široký priestor v oblasti obsahu, štýlu a techniky. Návštevník sa stretne s maľbou, grafikou, plastikou, kombinovanými technikami. Takýto typ výstav je inšpirujúci nielen pre samotných autorov, ale aj pre návštevníkov. Výstava je rovnocenným doplnkom pohľadu na celkový obraz výtvarného umenia na Slovensku. Neprivlastňuje si osobitné postavenie. Hovorí o našej prítomnosti, o prítomnosti výtvarných umelcov v našom priestore.