Mesto Banská Bystrica pozýva na slávnostné odhalenie sochy kráľa Bela IV., ktoré sa uskutoční za Petermannovou vežou (Barbakan).

Zúčastní sa ho aj štátny tajomník Maďarskej republiky János Árpád Potápi, primátor Ján Nosko a ďalší vzácni hostia.

Aktivity smerujúce k vytvoreniu a osadeniu sochy panovníka Bela IV., ktorý v roku 1255 udelil hosťom z osady Bystrica mestské výsady a povýšil ju na slobodné kráľovské mesto, začala samospráva podnikať už v roku 2015 na podnet poslanca mestského zastupiteľstva, riaditeľa Múzea SNP v Banskej Bystrici, Stanislava Mičeva. V tom období vyzval mesto, aby bola vyhlásená verejná zbierka na realizáciu tohto diela. Oslovené boli tiež spoločnosti pôsobiace v Banskej Bystrici, ako aj Veľvyslanectvo Maďarska, aby prispeli finančnými prostriedkami a pomohli dielo zrealizovať. Myšlienku osadenia sochy si osvojili viacerí banskobystrickí podnikatelia, ale aj nadácia Gábora Betlena z Maďarska, ktorá vo februári 2019 tak isto prispela významnou sumou finančných prostriedkov na realizáciu sochy.