OZ Pro Bibliothecae v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou ponúka pre žiakov 2. stupňa ZŠ (vhodné od 11 – 15 rokov) Letný IT tábor v čase od 12. do 14. augusta so začiatkom o 10.00 h v Americkom centre na Lazovnej.

Obsahová náplň pozostáva z jednoduchého programovania s využitím micro-bitov, vzdelávacích robotov, interaktívnych stavebníc. Aktivity budú realizované  zážitkovým spôsobom.

Koordinátor: Mgr. Róber Címer; banskabystrica@americanspaces.sk; +421 902 684 708.

Lektor : PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. – vysokoškolský pedagóg,  programátor, popularizátor informatiky

Počet miest v skupiny je obmedzený, preto neváhajte a v prípade záujmu nás kontaktujte.