Poslanci krajského zastupiteľstva schválili zvýšenie dane pre motorové vozidlá, rozpočtu banskobystrickej župy by to malo priniesť 500-tisíc eur navyše.

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) predložený materiál obhajoval s tým, že výška dane pre motorové vozidlá je najnižšia spomedzi krajov. Aj po zvýšení sadzieb by mali podnikatelia v Banskobystrickom kraji platiť najmenej spomedzi ostatných župných samospráv.

„V predkladanom návrhu sú sadzby pre osobné vozidla navýšené priemerne o 4 percentá a pre úžitkové vozidlá v základnej sadzbe o 1,6 percenta. Priemerný nárast navrhovaných sadzieb pre úžitkové vozidlá pre kategóriu vozidiel EURO 3 je vo výške 4,2 percenta a pre kategóriu EURO 4 a 5 vo výške 10,61 percenta, pričom zvýhodnenie ekologických zliav podľa predloženého návrhu pre kategóriu EURO 3 oproti základnej sadzbe je v priemernej výške 7,47 percenta (doteraz 9,93 %) a pre kategóriu EURO 4 a 5 v priemernej výške 12,80 percenta (doteraz 20,05 %), čím naďalej ostávajú výrazne daňovo zvýhodnené vozidlá pre emisné normy EURO 3 a EURO 4 a 5,“ píše sa v schválenom materiály.

Zvýšenie dane pre motorové vozidlá prinesie rozpočtu kraja 500-tisíc eur navyše.