Som presvedčený, že náš kraj potrebuje zmenu k lepšiemu – som presvedčený, že človek, ktorý sa rozhodne kandidovať za poslanca nášho kraja musí mať víziu ako bude pre náš kraj pracovať. Mnohokrát ako volič som mal pocit, že jedinú víziu, ktorú usmievavé tváre z bilboardov majú, je byť zvolený…

Pýtate sa kto som? Som Milan Ligoš a mám 32 rokov. Žijem v Banskej Bystrici a som vnútorne sklamaný zo stavu, ktorý v našom kraji pretrváva. Tento pocit ma naštartoval k tomu, že som sa rozhodol byť poslancom BBSK. Chcem využiť svoje pracovné skúsenosti, aby sa obyvateľom stredného Slovenska žilo lepšie a aby sme boli hrdí, že tu žijeme a tvoríme tu hodnoty. Už ma prestalo baviť len diskutovať o tom, ako by to malo v našom kraji fungovať. Vážim si kritiku, ktorá je konštruktívna a rieši problém, nestačí mi, ak sa kritika používa len na populizmus a demagógiu. Chcem to zmeniť a naplno pracovať pre našich občanov.

Vyštudoval som UMB v Banskej Bystrici – Fakulta humanitných vied. Výlučne z praktického hľadiska som sa rozhodol po ukončení vysokoškolského štúdia odísť zbierať skúsenosti do zahraničia. Pilierom mojej pracovnej profesie je rozvoj leteckej dopravy a dopravy ako takej. S tým samozrejme veľmi úzko súvisí rozvoj cestovného ruchu. Svoje profesionálne skúsenosti som zbieral v zahraničí na jednom z 5 londýnskych letísk, kde som bol svedkom silného komerčného prostredia, ale taktiež vysoko-efektívneho pracovného nasadenia. Po návrate na Slovensko som dostal ponuku pracovať na Letisku Sliač ako obchodný riaditeľ, kde som sa „naučil“ vnímať výnimočné postavenie malého regionálneho letiska v rámci kraja, ale i celého Slovenska.

Vážim si „dobrých“ tímových hráčov, ktorí sú otvorení dobrým nápadom a tak sa na Sliači podarili za 2 roky takmer neuveriteľné veci (2011 – 2012).

  • Zvýšili sme počet prepravených cestujúcich z roka na rok takmer o 100%
  • postavili sme za 152 dní nový odletový terminál, ktorý slúži pre obyvateľov nielen Banskobystrického kraja
  • dostali sme akciovú spoločnosť letiska do modrých čísel (HN informovali o tom, že Letisko Sliač ako 1 z 2 štátnych spoločností vykázala za rok 2012 zisk)
  • spojili sme región pre progresívne projekty a založili sme organizáciu na podporu cestovného ruchu v Banskej Bystrici, Zvolene a Sliači
  • vytvorili sme nové pracovné miesta a podobne môžem pokračovať ďalej…

Dokázal som procesy naštartovať, aby sa nám v kraji žilo lepšie… Aj proti mojej vôli som však musel z Letiska Sliač odísť, pretože sa zo dňa na deň dostali do vedenia spoločnosti „osobnosti“, ktoré nemali skúsenosti z komerčného prostredia – úprimne povedané – nemôžem pracovať s ľuďmi, ktorí necítia zodpovednosť voči svojej funkcii, len si „užívajú“, že majú funkciu. Dnes pokračujem ďalej vo svojej profesii – pracujem na 2. najväčšom letisku na Slovensku a pracujem pre rozvoj leteckej dopravy a cestovného ruchu ďalej, aby sa nám na Slovensku žilo lepšie. Aj takto som dokázal všetkým, že mám morálne hodnoty a nemám strach zo zmeny. Svet okolo nás nie je o „superhrdinoch“ z bilboardov alebo z predvolebných mítingov, ale o pracujúcich ľuďoch túžiacich po spravodlivosti.

BBonline

Je neskutočnou výhodou mať v kraji medzinárodné letisko. Avšak využiť jeho potenciál neznamená „cestovať v oblakoch“, ale použiť ZDRAVÝ ROZUM – držať krok s moderným svetom, inovovať, zabezpečiť kvalitné služby, ktoré sú prepojené s celou spádovou oblasťou a podobne. Letecká doprava je v súčasnosti dostupnejšia pre ľudí, ale zároveň drahšia na prevádzku. Ak neexistuje koncepcia, radšej nechajme leteckú dopravu bokom… A nakoniec – verejnosť nemôžeme donekonečna „balamutiť“ o leteckej doprave – konečne sa veciam venujme odborne a nie akoby to bolo naše hobby. Koniec – koncov ide o peniaze nás všetkých, takže sa prestaňme tváriť, že to zaplatíme z nejakého „krajského rozpočtu“.

Môj program je ponukou pre občanov – je to riešenie namiesto sľubov. Nehľadám spôsob ako sľúbiť nesplniteľné, ale ako splniť dosiahnuteľné ciele. Mám rád pracovitých, úprimných a srdečných ľudí, a preto sa snažím byť pracovitý, úprimný a srdečný. Som presvedčený, že MLADÍ ĽUDIA a ZDRAVÝ ROZUM sú jediné možnosti pre rozvoj NÁŠHO KRAJA k lepšiemu. Programové vyhlásenie pomenúva témy, ktorým sa venujem v rámci mojej profesie – DOPRAVA, CESTOVNÝ RUCH, ŠKOLSTVO a SAMOSPRÁVA.

Služby v cestovnom ruchu – tam sú pracovné miesta, inovácie, zvýšenie návštevnosti kraja a turistických oblastí Banskej Bystrice a okolia. Aj preto považujem za nevyhnutné, aby jednou zo základných služieb bol prístup na internet práve v turistických centrách nášho kraja – lyžiarske strediská, parky, odpočívadlá, kúpaliská a pod. V iných postkomunistických krajinách to pochopili veľmi rýchlo – napr. v Estónsku je už od roku 2010 takmer 75% krajiny pokryté WIFI internetom. Je to služba, ktorú turisti a návštevníci považujú za „obyčajný“ servis. Zachovajme svoju slovenskú rustikálnu a prírodnú jedinečnosť, ale zároveň musíme byť moderní. To je cesta k modernej turistickej destinácii, ktorou sa stredné Slovensko naozaj môže stať. Avšak „vlak je rozbehnutý“, preto konajme rýchlo a zobuďme náš kraj.

Spomeniem ešte ďalšiu dôležitú tému z môjho programového vyhlásenia – OTVORENÁ SAMOSPRÁVA. V banskobystrickej župe sa budem snažiť presadiť systém, ktorý nám dá technické ale aj efektívne možnosti tvoriť OTVORENÚ SAMOSPRÁVU postupne, pretože to sa nedá, poviem úprimne, od nového roku zverejňovať všetko. Niečo už funguje aj dnes (záznamy rokovaní, výzvy a pod.), ale čo z toho, keď sa aj niečo nájde medzi zmluvami a faktúrami, keď nie je vyvodená zodpovednosť (ako je stále opakované, že BBSK bolo na pokraji bankrotu, keď bol odovzdaný od SMER-u do SMER-u, a kto nechal BBSK v bankrote, my daňoví poplatníci?)

Čo chcem presadiť za 4 roky:

– nadstaviť systém OTVORENEJ SAMOSPRÁVY, aby tento projekt rástol, mal šancu prežiť a slúžil ľuďom

– zverejňovať výdavky v porovnaní s príjmami, výdavky zverejňovať v položkách, rozpočet, majetok, investície voči dotáciám

– zabezpečiť systém vyvodenia zodpovednosti konkrétnym funkcionárom na základe funkcie a nie dokazovania

– zverejňovať obsadenie dôležitých postov a vedenia obchodných spoločností, ktoré sú v správe BBSK

POĎME VOLIŤ priatelia… Bezpodmienečne poďme voliť! Inej cesty niet ako to zmeniť. Každý z nás predsa potrebuje zmenu – zmena pracoviska, bydliska, tradičného obchodu kde nakupujem, či bankového domu ktorý spravuje moje rodinné úspory. Už len z „hygienického“ hľadiska vo vzťahu k stavu nášho kraja sa zamyslime a povedzme si sami pre seba, či sme spokojní s tým čo sa deje s našou „rodnou hrudou“…

Teším sa, že ako občan Banskobystrického kraja nie som poznačený érou komunizmu či mečiarizmu, ba dokonca som „novou tvárou“ v regionálnej politike. Kandidujem za hnutie Nová väčšina – Dohoda, pretože akceptujem a zaväzujem sa plniť „Etický kódex“ verejného činiteľa. Som človek, ktorý sa rozhodol začať pracovať pre náš kraj z jediného dôvodu – som presvedčený, že sa to dá robiť lepšie!

Pre viac info – kliknite na www.milanligos.sk.

billboard Ligosweb