Kolonizácia dolnozemských regiónov Uhorska v 18. a 19. storočí. To je téma, o ktorej sa bude hovoriť na obľúbenom podujatí Stredoslovenského múzea Stretnutia s minulosťou pod zelenou klenbou. Uskutoční sa v stredu 28. apríla, online.

„Migrácia Slovákov na Dolnú zem v osemnástom a devätnástom storočí patrí aj dnes k témam, ktoré v našej spoločnosti rezonujú veľmi málo. Ide pritom o históriu, ktorá si nesporne zaslúži našu pozornosť. Aj keď si to mnohokrát neuvedomujeme, ide o míľnik, ktorý nás ovplyvňuje aj v súčasnosti. V tejto súvislosti je nutné predstaviť si hlavné medzníky, ktoré podnietili samotnú migráciu Slovákov. Pozrieme sa však aj na lokality, kde sa usadili osobnosti dolnozemských elít v národnoemancipačnom hnutí,“ hovorí Miroslav Kmeť z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý  bude stretnutím s minulosťou sprevádzať.

V živom prenose s názvom Slovenská Dolná zem sa priaznivci stretnutí s minulosťou dozvedia nielen historické zaujímavosti týkajúce sa osídľovania Dolnej zeme, ale nahliadnu aj na najnovšie výstupy vedeckých projektov s touto tematikou. Prednáška Miroslava Kmeťa ponúkne zaujímavý pohľad na sťahovanie pätiny vtedajšej populácie Slovákov z materského územia a priblíži aj tradície a zvyky slovenských vysťahovalcov v novom domove, na území dnešného Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Srbska.

Sledujte živý prenos v stredu 28. apríla o 18:30 h na Facebooku Stredoslovenského múzea.