Aj keď v minulosti pracovalo s víziou zapojenia rieky do života mesta viacero architektonických vízií, ktoré boli občanom prezentované zo strany samosprávy či súkromných developerov, Hron ďalej zostáva hlboko vo svojom koryte.

Žiadnu zmenu v tomto smere neprinesie ani vodohospodármi pripravovaný projekt protipovodňovej ochrany. Mesto ale napokon vytipovalo aspoň jednu malú lokalitu v centre Banskej Bystrice, ktorá by mohla ponúknuť priestor na trávenie času pri rieke.

Východisko samospráva nachádza v lokalite pred malou železničnou stanicou – Banská Bystrica mesto, ktorá je spätá s Hronom, no zároveň je v blízkosti centra mesta. V súčasnosti pozemok patrí Železniciam Slovenskej republiky. Mesto Banská Bystrica by v týchto priestoroch chcelo vybudovať park, ktorý by slúžil ako oddychová zóna pre obyvateľov, ale aj ako prístavisko pre člny.

„Tento nápad vznikol už dávnejšie a možnostiam jeho realizácie sa intenzívne venujeme už približne dva roky. Absolvovali sme niekoľko rokovaní so Železnicami Slovenskej republiky, a preto verím, že po náročných stretnutiach sa nám tento zámer podarí dotiahnuť do úspešného konca. Priestor pri Malej železničnej stanici je jedinečný a v meste len ťažko nájdeme lokalitu, ktorá by ho nahradila,“ hovorí viceprimátor Martin Turčan.

Pozemok mal pôvodne slúžiť železniciam v prípade, že by tu dobudovali dvojkoľajovú trať. Tá už ale v strategických plánoch železníc nefiguruje. Mesto však od železníc nechce pozemok odkúpiť. Samospráva sa chce pokúsiť dohodnúť so železnicami na výmene pozemkov za iné mestské pozemky, na ktorých pre zmenu vedú železničné trate v meste. A práve to môže celý proces natiahnuť. V prípade dohody bude musieť túto potvrdiť jednak mestské zastupiteľstvo, ale následne aj generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky a tiež Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako nadriadený orgán.

Ako sa píše v aktuálnej tlačovej správe mesta, po dotiahnutí týchto krokov chce samospráva začať s realizáciou projektu čo najskôr. Vypracovaná je už štúdia a vizualizácie budúcej oddychovej zóny. Súčasťou štúdie je aj most pod Národnou ulicou, ktorý je vo vlastníctve mesta a dnes slúži aj automobilovej doprave. S tým sa však už ďalej nepočíta. Most sa má stať súčasťou budúceho parku pri Hrone.

Park má v jednej svojej časti ponúknuť aj miesto pre vylodenie vodákov. Jeho súčasťou majú byť okrem novej zelene lavičky či osvetelenie. Súčasťou by mohla byť aj mobilná kaviareň. Práve umiestnenie mobilných prvkov je dôležitou súčasťou, keďže ide o záplavové územie. Všetko v tejto lokalite tak musí byť mobilné, aby v prípade záplav nevznikali zbytočné prekážky.

Bola to podmienka Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý bude okolo Hrona realizovať projekt protipovodňovej ochrany. S navrhnutým riešením súhlasil tiež Krajský pamiatkový úrad.

Mesto tiež hovorí o využití parku pre menšie koncerty či o zimnej možnosti zriadenia priestoru pre korčuľovanie na ľade. Stavba parku by si nemala vyžiadať masívny výrub stromov s výnimkou náletových drevín, naopak na oddelenie od železnice by na mieste mala byť vysadená nová zeleň.