Pod týmto názvom sa v Štátnej opere v Banskej Bystrici uskutoční v sobotu  5. novembra o 19. hodine spomienkový koncert venovaný dlhoročnému sólistovi Štefanovi Babjakovi. Banskobystrická operná scéna si tak pripomenie nedožité osemdesiatiny tejto mimoriadnej osobnosti, ktorá sa navždy zapísala do dejín hudobného života na Slovensku.

Foto: stateopera.sk

Na koncerte pod taktovkou Mariána Vacha vystúpia popri sólistoch Štátnej opery Oľge Hromadovej a Alžbete Trgovej aj deti Štefana Babjaka, operní speváci Martin, Ján a Terka Kružliaková (rod. Babjaková). V ich podaní zaznejú árie z opier a operiet, ktorými sa ich otec preslávil, alebo patrili k jeho najobľúbenejším – Rigoletto (G. Verdi), Knieža Igor( A. Borodin), Eugen Onegin (P. I. Čajkovskij), My fair lady (F. Loewe), Čardášová princezná (E. Kálmán), Hrnčiarsky bál (G. Dusík) a iné.

Štefan Babjak sa narodil v Humennom 7. októbra 1931. Vyučil sa za zubného laboranta a pracoval na poliklinike v Košiciach. Neskôr začal študovať spev na bratislavskom konzervatóriu a popri štúdiu spieval v Lúčnici. Po ukončení konzervatória prišiel v roku 1959 aj s manželkou Teréziou do Banskej Bystrice a stali sa zakladajúcimi členmi Spevohry Divadla J. G. Tajovského (dnešnej Štátnej opery).  Štefan Babjak tu pôsobil až do svojho odchodu do dôchodku. Ani potom sa však s opernou scénou nerozlúčil a do roku 2004 účinkoval v Štátnej opere ako stály hosť.

Počas svojho štyridsaťpäťročného pôsobenia na profesionálnej scéne vytvoril tento umelec desiatky operných i operetných postáv. Každá z nich bola zásluhou vysokého profesionálneho majstrovstva prezentovaná jeho umelecky vlastnou tvárou a naplnená citovým a myšlienkovým bohatstvom. Vynikol najmä ako predstaviteľ postáv Verdiho opier (Luna v Trubadúrovi, Jago v Othellovi, Rigoletto, Simone Boccanegra, Renato v Maškarnom plese, Rodrigo v Donovi Carlosovi, Germont v Traviate), či ako Eugen Onegin (P. I. Čajkovskij), Escamillo (G. Bizet – Carmen), Valentín (Ch. Gounod – Faust a Margaréta), Igor (A. Borodin – Knieža Igor),  Stárek (L. Janáček – Jej pastorkyňa), Štelina (E. Suchoň – Krútňava), Vodník (A. Dvořák – Rusalka). Nezabudnuteľný bol aj v mnohých operetných postavách, kde mohol v plnej miere uplatniť svoj herecký a komediálny talent. V posledných rokoch účinkovania exceloval v muzikáli Hello, Dolly ako Horác, v postave Alfréda Doolitla v My fair Lady, ako Caniche v Modrej ruži alebo Miško v Čardášovej princeznej.

Zomrel náhle 27. apríla 2008 v Banskej Bystrici.