Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípkových ochorení v porovnaní s uplynulým týždňom opätovne stúpol.

Epidemiológovia z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) zaznamenali v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o viac ako 15 percent chorých na ARO a v prípade chrípky sa počet chorých zvýšil o tretinu. Epidemiológovia RÚVZ v Banskej Bystrici údaje analyzovali za celý Banskobystrický kraj na základe hlásení 63 percent všetkých lekárov pre deti a dorast a 45 percent lekárov pre dospelých. Epidemiológovia zatiaľ nezaznamenali v kraji ani jeden prípad závažného ochorenia, či už na chrípku AH1N1 alebo závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI).

Najviac chorých je v susedných regiónoch

RÚVZ v rámci celého Banskobystrického kraja eviduje v 4. kalendárnom týždni 2020 v absolútnych číslach 5494 prípadov akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje prepočítanú chorobnosť 1670 prípadov na 100-tisíc obyvateľov kraja a 444 prípadov chorých na chrípku. Chorobnosť v prípade chrípky je 135 prípadov na 100-tisíc obyvateľov tohto regiónu. Najviac chorých na ARO v Banskobystrickom kraji v absolútnych číslach tentoraz hlásia okresy Zvolen, Brezno, Lučenec a Rimavská Sobota.

Najviac chorí sú pracujúci, najmenej seniori

Chorobnosť na chrípku je najvyššia v okrese Lučenec, Veľký Krtíš a Poltár. Podľa vedúcej odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ MUDr. Márie Avdičovej, epidemiológovia takýto vývoj očakávali a sprísnili epidemiologickú bdelosť hlavne v súvislosti s výskytom nových vírusov chrípky v Číne. V porovnaní s uplynulým týždňom je  vyšší počet komplikácií z uvedených ochorení – a predstavuje 4 percentá z celkového počtu chorých. Najčastejšie sa zápalové ochorenia horných ciest dýchacích, ako aj chrípky skomplikovali zápalmi dutín (89 prípadov), v 64 prípadoch zápalmi stredného ucha a  v 66 prípadoch zápalom pľúc.  Ochorenia na ARO však v minulom týždni v absolútnom počte chorých najviac postihuje  vekovú skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, teda ľudí od 20 do 59 rokov, zvýšený počet chorých je medzi deťmi základných škôl  a najmenších detí.  Najmenej chorých je medzi seniormi. Podobný trend je aj medzi chorými na chrípku.

Chrípku nepodceňujte

Epidemiológovia opätovne upozorňujú, že chrípka je vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Vzhľadom na existenciu veľkého množstva iných respiračných vírusov, ktoré môžu vyvolať ochorenie podobné chrípke, sa samotná chrípka často podceňuje. Na rozdiel od iných respiračných vírusov, vírus chrípky je schopný spôsobiť vysokú chorobnosť v krátkom čase s ťažkým priebehom ochorenia, ktoré môže končiť úmrtím. Počet úmrtí zapríčinených chrípkou nie je presný. V mnohých prípadoch aj preto, že sa chrípka neuvádza ako bezprostredná príčina smrti. Často je to skôr bakteriálny zápal pľúc, metabolický rozvrat, zlyhanie srdca a iné závažné zdravotné následky. Iniciátorom týchto ťažkých komplikácii je však chrípka. Znepokojujúco pôsobí hlavne skutočnosť, že až pri 96 percentách smrteľných prípadov bola zistená absencia zaočkovania dostupnou očkovacou vakcínou.