Skutočnosť, že v porovnaní s uplynulým týždňom stúpol v Banskobystrickom kraji počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) o 11,5 percent a chorých na chrípku (CHPO) až takmer o 50 percent svedčí o tom, že chrípka to už myslí s nami naozaj vážne.

foto: ilu. Gettyimages Creative Subscript
foto: ilustračné / iStockphoto/Thinkstock

V medziročnom porovnaní sa však táto situácia nezdá dramatická, pretože výskyt ARO aj CHPO je nižší približne o 10 percent . V 51. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 52 percent lekárov pre deti a dorast a 43 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, celkom 4836 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 1591 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 421 prípadoch, čo je chorobnosť vyše takmer 140 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.

Kvôli vysokej chorobnosti je prerušený výchovno-vzdelávací proces v dvoch materských školách- MŠ Vidiná v okrese Lučenec a MŠ Sliač v okrese Zvolen. Ako zdôrazňujú epidemiológovia, očakávajú vzostupný trend výskytu ARO aj CHPO a aj preto nepoľavujú v epidemiologickej bdelosti.

Najvyšší počet chorých v Banskobystrickom kraji v 51. kalendárnom týždni na ARO je v absolútnych číslach v okrese Lučenec, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia v 873 prípadoch, ale aj v okresoch Žarnovica (538), Rimavská Sobota ( 507), Žiar nad Hronom (459) a Banská Bystrica so 405 prípadmi. Najviac chorých na chrípku je opäť v okrese Lučenec, Poltár, Revúca a Banská Štiavnica. Z hľadiska veku ochorenia na ARO aj CHPO v absolútnych číslach tentoraz najviac postihujú vekovú skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva a žiakov základných škôl. Najnižšia chorobnosť je medzi seniormi. Výskyt komplikácií z týchto ochorení ostal v porovnaní s uplynulým týždňom takmer na rovnakej úrovni. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (66 prípadov), zápalmi stredného ucha (39) a v 31 prípadoch zápalmi pľúc.

Epidemiológovia upozorňujú, že chrípku, ako infekčné ochorenie spôsobené vírusom a útočiacim na dýchacie cesty, nemožno podceňovať. Vírus sa šíri z človeka na človeka pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní a prípadné epidémie chrípky vedú k vysokej chorobnosti v populácii a k výrazným ekonomickým stratám. Podľa odborníkov najviac ochorení a úmrtí sa zaznamenáva u ľudí, u ktorých je vysoké riziko komplikovaného priebehu ochorenia, vrátane zápalu pľúc, alebo zhoršenia základného ochorenia. Medzi rizikové skupiny patria najmä osoby vyššieho veku, ľudia s chorobami imunitného systému, chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolickými chorobami. Počas chrípkovej sezóny je dôležité dodržiavať správne hygienické návyky, zvyšovať odolnosť organizmu otužovaním, cvičením a dostatočným prísunom vitamínov.