Do polovice januára mali slovenskí občania žijúci v zahraničí možnosť požiadať o účasť v marcových parlamentných voľbách formou poštového hlasovania. Vzrastajúci záujem verejnosti o túto formu volieb potvrdili tento rok aj Banskobystričania.

volby - foto REGIONAL MEDIA - Vlado LukacAko portál BBonline.sk informovala vedúca Matričného úradu mesta Banská Bystrica Marta Čellárová, počet záujemcov o voľbu poštou sa v porovnaní s predošlými voľbami zvýšil. Zatiaľ čo pri voľbách v roku 2010 požiadalo o zaslanie volebných hárkov na adresu v zahraničí 193 občanov s trvalým pobytom v Banskej Bystrici a pri predčasných voľbách v roku 2012 to bolo celkom 213 obyvateľov, tentokrát číslo razantne stúplo. O voľby v zmysle zákonných pravidiel do 15. januára požiadalo celkom 571 občanov Banskej Bystrice.

Mesto im teraz vopred odošle hlasovacie lístky na uvedenú adresu a samotní občania ich potom v návratnej obálke musia na vlastné náklady zaslať mestu späť. Obálka sa musí na banskobystrický mestský úrad vrátiť do 4. marca. Ich hlasy budú následne pripočítané k výsledkom jednotlivých volebných miestností adresy ich trvalého pobytu. Najviac žiadostí od Banskobystričanov prišlo z Čiech, ale aj Veľkej Británie či Írska.

Vyšší počet záujemcov o voľby poštou zaznamenali tento rok aj v mnohých ďalších mestách. Súvisí to najmä s projektom iniciatívy slovensko.digital, ktorá bojuje proti predraženej informatizácii štátnej a verejnej správy a za zníženie byrokratickej záťaže.  Iniciatíva pripravila webovú aplikáciu volby.digital, ktorá výrazne uľahčila a urýchlila prípravu a odoslanie žiadostí.

Pokiaľ sa v čase volieb budete nachádzať napríklad na dovolenke v niektorom z iných slovenských miest, môžete do 15. februára požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu, s ktorým môžete odvoliť kdekoľvek na Slovensku.

O miesta v Národnej rade Slovenskej republiky sa uchádza celkom 23 politických subjektov, na kandidátkach ktorých sa nachádza 113 Banskobystričanov a obyvateľov okresu.