Banská Bystrica mala ku 31. decembru 2018 o 203 obyvateľov menej, ako k rovnakému dátumu roka 2017. Vyplýva to z údajov mestskej matriky, ktorej ešte v úvodných týždňoch roka mohli byť doručené dodatočné ohlásenia zmien od obyvateľov či úradov.

K 31. decembru 2018 malo v Banskej Bystrici trvalý pobyt 76 438 obyvateľov, pričom podľa  Matričného úradu a ohlasovne pobytu to bolo 40 573 žien a 35 865 mužov.

Aj keď úbytok obyvateľov v posledných rokoch spomalil, oproti roku 2017 bol mierne vyšší. Vlani ubudlo Banskej Bystrici 203 obyvateľov, v roku 2017 to bolo o 143 ľudí menej, než v roku predtým.

Pod pokles obyvateľov sa podpísalo najmä sťahovanie obyvateľstva. V Banskej Bystrici zaznamenali vyšší počet narodených detí, než v minulom roku a naopak mierne poklesol počet úmrtí. V roku 2018 sa narodilo celkom 784 Banskobystričanov, naopak štatistiky matriky zaznamenali 719 úmrtí Banskobystričanov.

Až 1291 obyvateľov mesta sa odsťahovalo. Najviac do Českej republiky, Veľkej Británie či Nemecka. Naopak, 1053 ľudí sa do Banskej Bystrice vlani prisťahovalo.

Počet sobášov klesol, ale narodilo sa viac detí

Uplynulý rok uzavrelo manželstvo 484 občanov s trvalým pobytom v meste pod Urpínom.  Na Matričnom úrade sa zosobášilo 404 párov, z toho 158 sobášov bolo cirkevných a 246 civilných. Najobľúbenejší svadobný mesiac roka 2018 je september. Svoje áno si počas neho povedalo až 62 snúbencov.

„Okrem sobášov v radnici sa svadby konali aj v záhrade hotela Gala, netradičný výber predstavuje Vodný hrad v Hronseku, golfový areál Tri Duby a obľúbené sú aj záhrady pri reštaurácii Le Gout,“ uviedla Marta Čellárová, vedúca oddelenia Matriky a ohlasovne pobytu MsÚ v Banskej Bystrici.

V Banskej Bystrici sa minulý rok narodilo 1251 detí – 675 chlapcov a 577 dievčat.  Z toho 784 detí má trvalý pobyt na území nášho mesta. Tento rok majú prevahu chlapci. Malých Banskobystričaniek pribudlo 359 a Banskobystričanov 425.

Pribúdajú Emy, Martinovia či Matejovia

V rebríčku obľúbených dievčenských mien stále vedie Ema (Emma), v tesnom závese je Eliška, Hana či Hanka. Päticu najčastejších mien dopĺňajú Viktórie a Natálie. O prvé miesto medzi chlapčenskými menami sa delia Martinovia, Matejovia a Jakubovia. Hneď za nimi nasleduje meno Michal a tretí najčastejší výber padol na Samuela. K obľúbeným patria aj mená Lukáš a Adam.

„Aj počas roka 2018 sme zaznamenali nezvyčajné mená, ktoré banskobystrickí rodičia dali svojim deťom. Z dievčenských to sú Tea, Nerea, Freya Mary, Miray či Nava. Chlapci dostali neobvyklé mená Levente, Noel, Jany, Olin, Vlad a Liam,“ dopĺňa Čellárová.