Obľúbené športové podujatie, ktoré je na Slovensku jedným z najväčších svojho druhu, sa po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu uskutoční od 28. decembra 2022, s novým časom začiatku o 8.00 h. Prvý bezplatný vstup bude možný o 7.00 h a posledný, 29. decembra o 7.30 h.

Počas 24-hodinového maratónu môžu obyvatelia i návštevníci Banskej Bystrice zdarma využiť 1,5 hod. vstup na krytú plaváreň Štiavničky a pritom odplávať symbolických 100 metrov pre zdravie.

Mesto už dlhodobo spolupracuje s Asociáciou športu pre všetkých Slovenskej republiky, ktorá podporí v rámci projektu Šport pre všetkých a životné prostredie štafetu izotonickým nápojom v plechovke. Ide o program Erazmus+ realizovaný aj s v spolupráci s partnermi v Poľsku, Česku i Lotyšsku.

„Základnou myšlienkou projektu je zvyšovať povedomie o prínosoch plynúcich z ekologického spôsobu správania sa v športe, ako aj environmentálne vzdelávať prostredníctvom pohybu a jeho podpory v bezpečnom a čistom okolí. Fyzická aktivita udržuje ľudstvo v zdravej a dobrej kondícii, predlžuje život jednotlivcov, pričom ochrana prírodných zdrojov je kľúčová pre zachovanie krásy a dobrého stavu životného prostredia pre budúce generácie,“ hovorí Dana Cibuľková, vedúca Oddelenia športu MsÚ v Banskej Bystrici.

Samospráva ani tento rok neporuší tradíciu a pre účastníkov si pripravila diplom i malý darček.  Po skončení podujatia budú vyhodnotení najrýchlejší športovci, a ocenený bude aj najstarší plavec či plavkyňa, ktorých mesto odmení vecnými cenami.

Banskobystrická plavecká 24-ka je plavecký maratón, ktorý sa každoročne teší veľkému záujmu. Napríklad, v roku 2019 bol celkový počet účastníkov 1 747, z čoho 559 predstavovali deti a mládež do 18 rokov. Plavcov do 23 rokov bolo 648 a celkovo navštívilo krytú plaváreň na Štiavničkách 3 081 ľudí. Na porovnanie, v roku 2018 odplávalo symbolických sto metrov rekordných 1 910 plavcov a za 24 hodín prišlo zhruba 3 300 návštevníkov.