Zničené povrchy, ale aj dlhodobo nefungujúce odtoky v jednej z častí komunikácie trápia obyvateľov Radvane a Kráľovej celé roky. Sládkovičova ulica sa konečne dočká rekonštrukcie. Nie všetci sú však z predstaveného plánu samosprávneho kraja, ktorý je správcom a vlastníkom komunikácie, nadšení.

Andrea Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica ešte v novembri smerovala BBSK kritický otvorený list, v ktorom žiadala kraj o prehodnotenie rozsahu rekonštrukcie. „Rekonštrukcie komunikácií v budúcnosti významným spôsobom ovplyvnia kvalitu života všetkých obyvateľov mesta, a preto si už nemôžeme dovoliť pri deklarovaní ‚rozsiahlej rekonštrukcie‘ len vyliatie nového asfaltu od obrubníka po obrubník a nakreslenie čiar. Bez komplexného a moderného riešenia celého uličného priestoru,“ uvádza sa v sprievodnom texte otvoreného listu na stránke OCI BB.

Nahrádzanie širokých cestných komunikácií v obytných zónach je aj v iných mestách nahrádzané modernými bulvármi so zelenými pásmi či vyhradenými pruhmi pre cyklistov. Kraj s ňou však v prípade Sládkovičovej ulice od začiatku nepočítal. Práve preto Štulajterová, ako štatutárna zástupkyňa OCI BB vyzvala na prehodnotenie rozsahu rekonštrukcie.

„Investícia takéhoto charakteru žiaľ nebola možná, z titulu finančného krytia a riešenia iných, tiež naliehavých dopravných situácií. V rámci našich možností sa však usilujeme o to, aby bol cyklopruh vyznačený na vozovke aspoň v jednom smere, pri zachovaní chodníka pre peších v smere druhom,“ uviedla pre BBonline.sk vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková.

Banskobystrický samosprávny kraj plánuje preinvestovať v dvoch etapách celkom 798 421,37 EUR s DPH.

K rekonštrukcii komunikácie sa vyjadrovalo aj mesto

Napriek investícii kraja, aj mesto má možnosti, ako ovplyvniť pripravované projekty, vrátane rekonštrukcie cestných komunikácií.

„Aj keď predmetná komunikácia nie je vo vlastníctve a správe mesta Banská Bystrica, oddelenie územného plánovania a architekta mesta iniciatívne vypracovalo návrh umiestnenia cyklokoridorov v celej dĺžke rekonštruovaného úseku. Ešte v letných mesiacoch bol tento návrh zaslaný príslušnému oddeleniu Banskobystrického samosprávneho kraja a Okresnému dopravnému inšpektorátu. Stanovisko BBSK v tom čase bolo, že sa týmto návrhom budú zaoberať. Okrem toho, mesto Banská Bystrica prostredníctvom oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí v prípravnej fáze predložilo k predmetnej stavbe pripomienky týkajúce sa rekonštrukcie priestorov autobusových zastávok, rekonštrukcie nefunkčného odvodnenia a vybudovania bezpečnostného ostrovčeka na priechode pre chodcov,“ uviedla ešte v novembri pre BBonline.sk vtedajšia hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Na otázku, či samospráva mesta iniciovala v súvislosti s rekonštrukciou Sládkovičovej ulice úpravy projektu, potvrdil BBSK pre BBonline.sk len iniciatívu mesta v súvislosti s úpravou vodorovného dopravného značenia za trvácnejšie riešenie z plastu.

Oprava Sládkovičovej ulice bude zahŕňať výmenu asfaltového krytu vozovky v dvoch vrstvách, pričom na obrusnú vrstvu má byť z trvácnejšieho modifikovaného materiálu s obsahom recyklovaných plastov. Súčasťou rekonštrukcie má byť aj nový bezpečnostný ostrovček medzi zastávkami pri SZU a má dôjsť aj k oprave odtokových pomerov pri odbočke Podháj.

Ďalšie zmeny projektu už v tejto chvíli kraj nepripúšťa, keďže by si vyžiadali ďalší odklad realizácie. Ako potvrdil v aktuálnom stanovisku pre OCI BB aj podpredseda BBSK Ondrej Lunter, kraj pracuje na alternatíve, kedy v následnej etape vyznačí cyklopruh na jednej strane komunikácie. Rozhodnutie dopravného inšpektorátu v tejto veci očakáva kraj v prvých mesiacoch roka.