Jedenásť stredoškolských pedagógov  z  Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Zvolena, Poltára, Novej Bane, Hnúšte a Detvy si dnes z rúk predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimíra Maňku prevzalo  plakety Jana Amosa Komenského. Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov boli  pedagógovia ocenení za prínos a aktívnu prácu v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Ocenenie Učiteľ roka_10„Vysoko hodnotím a oceňujem  všetkých učiteľov, ktorí vnímajú svoju prácu ako poslanie a odovzdávajú to najlepšie zo seba svojim študentov.  Práca pedagógov je neoceniteľná v tom, že stoja pri budovaní základov  vzdelanosti našej spoločnosti. Majú neľahkú úlohu, ale robia to s láskou a odhodlaním“, zdôraznil vo svojom príhovore  župan Vladimír Maňka.

K slávnostnej atmosfére stretnutia pedagógov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK prispelo v Cikkerovej sieni historickej  radnice vystúpenie žiakov Konzervatória Jána Levoslava Bellu  v Banskej Bystrici,  Komorného sláčikového orchestra a Dievčenského speváckeho zboru DOLCE CANTO zo Základnej umeleckej školy Jána Cikkera v Banskej Bystrici.

ZOZNAM OCENENÝCH PEDAGÓGOV BBSK

 1. Mgr. Katarína Bursová, riaditeľka, Centrum voľného času – JUNIOR, Banská Bystrica
 2. RNDr. Oľga Dvorská, ZRŠ, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica
 3. RNDr. Milan Húska, učiteľ, Stredná priem. škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica
 4. RNDr. Beata Janoušková, ZRŠ, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen
 5. Mgr. Milica Jozafová, učiteľka, Spojená škola, Poltár
 6. Mgr. Jana Káčerová, ZRŠ, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nová Baňa
 7. Ing. Jana Paučová, učiteľka, Stredná odborná škola, Hnúšťa
 8. Mgr. art. Peter Strenáčik, Art.D., učiteľ, Konzervatórium J. L. Bellu,  Banská Bystrica
 9. Bc. Viera Václavíková, majsterka odb. výchovy, SOŠ, Pod Bánošom, Banská Bystrica
 10. Ing. Janka Zázrivcová, ZRŠ, Spojená škola, Kremnička, Banská Bystrica
 11. Ing. Anna Žilíková, učiteľka, Spojená škola, Detva

Súčasťou slávnostného programu pri príležitosti Dňa učiteľov bolo aj odovzdanie  menovacích dekrétov riaditeľkám a riaditeľom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktorí začínajú nové päťročné funkčné obdobie:

 • Mgr. Alžbeta Staníková – Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
 • Mgr. Ľuboslava Lacjaková – Prvé slovenské literárne gymnázium Revúca
 • Ing. Andrea Ďuricová –  Stredná odborná škola Želovce
 • PaedDr. Milan Šebian – Stredná odborná škola Lučenec
 • Mgr. Miroslav Sekula – Stredná zdravotnícka škola Lučenec
 • Ing. Attila Varga – Stredná odborná škola Fiľakovo
 • Ing. František Lukáš – Stredná odborná škola Revúca
 • Ing. Ivan Urblík – Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar n. Hronom, poverený funkciou riaditeľa