V predvečer Radvanského jarmoku sa v Thurzovom dome uskutoční folklórne podujatie Múzeum s nádychom folklóru, ktoré píšťalkami a fujarami navodí jarmočnú atmosféru.

Cyklické podujatie Múzeum s nádychom folklóru ponúka tento mesiac možnosť bližšie sa zoznámiť s píšťalkou, koncovkou či fujarou. Vybrané hudobné nástroje priblíži návštevníkom podujatia historička Stredoslovenského múzea (SSM) Vladimíra Luptáková spolu so svojimi hosťami. Súčasťou podujatia bude aj premietanie filmu a rôzne hudobné ukážky.

„Píšťalka, koncovka či fujara. To sú hudobné nástroje, ktorým sme sa rozhodli venovať pozornosť, pretože v slovenskom folklóre majú nezastupiteľné miesto. Našim návštevníkom ich priblížime s hosťami, otcom a synom Fiľovcami. Okrem toho si viac povieme aj o predmetoch z pozostalosti významného slovenského hudobného skladateľa Svetozára Stračinu a premietneme unikátny krátky film Kalište,“ uviedla Vladimíra Luptáková

Matúš a Michal Fiľo v Čičmanoch:

Prostredníctvom podujatia Múzeum s nádychom folklóru sa SSM snaží prepojiť duchovnú a materiálnu kultúru Stredoslovenského kraja, ktorú zároveň uchováva vo svojom zbierkovom fonde. Tóny píšťaliek zaznejú v Thurzovom dome v stredu 8. septembra o 17:00 h

Ďalšie Múzeum s nádychom folklóru sa uskutoční 13. októbra a prinesie pohľad na sladký život medovnikárov.