Po čiastočnom uvoľnení protiepidemiologických opatrení otvorilo svoje dvere aj banskobystrické Bábkové divadlo na Rázcestí.

Počas sobotňajšej Noci divadiel sa Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR) spojilo so svojimi divákmi a diváčkami online. No v nedeľu 22. novembra už privítalo deti s rozprávkou Dobrú chuť, vlk! V  poslednú novembrovú nedeľu sa deti stretnú v divadle aj s obľúbenými postavičkami, psíčkom a mačičkou a dozvedia sa nielen to, ako spolu gazdovali, ale aj všelijaké iné veci. Rozprávky o psíčkovi a mačičke sa začínajú o 16:00 h.

Pískačka proti násiliu páchanom na ženách

Vďaka prvému slovenskému divadelnému štúdiu venujúcemu sa stvárneniu ženskej a mužskej  skúsenosti z hľadiska rodových a ženských štúdií – T.W.I.G.A., má divadlo kontinuitu s Medzinárodným dňom eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň, v stredu 25. novembra (19:00 h) divadlo pískačkou vyjadrí svoj odmietavý postoj voči násiliu páchanom na ženách.

Do šestnástich dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu, začínajúc 25. novembrom a končiac 10. decembrom – Medzinárodným dňom ľudských práv, sa zapájajú rôzne ľudskoprávne organizácie, rovnako jednotlivci a jednotlivkyne, ktorí/é sa stotožňujú s odkazom projektu, čím vyjadrujú podporu všetkým ženám, obetiam. Pískačka sa stala symbolickým prejavom. Nadviazala na reakciu žien z Peru, ktoré sa chránili proti násiliu práve prostredníctvom pískania.

Počas týchto šestnástich dní divadlo na webe a YouTube kanáli BDNR zverejní spoty so svojím stanoviskom. Dni aktivizmu symbolicky zavŕši 10. decembra. Spolu s BDNR budú tieto informácie zdieľať Aspekt, Fenestra, Občan, demokracia a zodpovednosť, Ženské kruhy, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Jedna z piatich žien zažila počas svojho života fyzické alebo sexuálne násilie v partnerských vzťahoch. Jedna z dvoch žien má dokonca skúsenosť s psychologickým násilím. V mesiacoch marec až jún 2020 sa počet žien, ktoré kontaktovali Národnú linku pre ženy, zdvojnásobil.  Dôvodom bolo násilie. Konajme proti násiliu. Pískajme, kým násilie na ženách neskončí.